Självkännedom skapar öppenhet och förtroende


Har du någon gång varit en del av ett team där alla var öppna med varandra? I så fall är chansen stor att ni arbetade väldigt effektivt tillsammans. Du upplevde att du kände dina kolleger väl och samarbetet grundade sig på ett förtroende. Som ett resultat av detta lyckades troligen du och gruppen med att åstadkomma en hel del tillsammans.

De flesta av oss inser att team förlitar sig på förtroende för att kunna fungera effektivt tillsammans, men hur bygger man öppenhet och förtroende?

Johari Fönster är en modell som hjälper dig och ditt team att göra detta och den hjälper dig även att upptäcka viktiga saker om dig själv samt att utvecklas som människa.

I detta nyhetsbrev berättar vi lite mera om hur Johari Fönster fungerar och hur vi genom att kombinera Johari fönster och Extended DISC kan utveckla förtroendet och kommunikationen i teamet.

Johari Fönster är en kommunikationsmodell som används för att förbättra förståelsen mellan teammedlemmar. Ordet ”Johari” är hämtad från namnen Joseph Luft och Harry Ingham, som utvecklade modellen 1955.

Det finns två viktiga idéer bakom verktyget:

  • Du bygger upp ett förtroende med andra genom att lämna ut information om dig själv.
  • Med hjälp av feedback från dina kolleger kan du lära dig mer om dig själv och ditt beteende.

Johari fönster beskrivs genom en fyrkvadratsmodell, som du kan se i matrisen nedan.

(A) Arena – Detta rum visar vad jag vet om mig själv och också vad andra känner till. Arenan karaktäriseras av en öppenhet mellan mig och andra. Rummet blir större när tilliten mellan mig och andra ökar, och vi utbyter personlig information med varandra. När arenan blir större blir det okända mindre – vi får ökad insikt.

(B) Blint – Det blinda rummet innehåller saker om mig själv som jag inte är medveten om – men som andra vet. Denna del är jag själv omedveten om. Det kan gälla hur jag kommunicerar, beter mig eller närmar mig andra. Genom att få feedback ökar vi vår arena och det blinda rummet blir mindre.

(C) Fasad – I detta rum finns det som jag vet om mig själv men medvetet undanhåller. Här finns mina hemligheter. Jag kan känna mig otrygg bland andra, utgå från att de inte tycker om mina tankar och känslor. Om jag vill minska fasaden kan jag berätta för andra mer om vad jag tycker, tänker och känner. Då ökar de andras kunskap om mig, de behöver inte gissa eller tolka.

(D) Okänt/omedvetet – Det okända rummet innehåller det som varken jag själv eller omgivningen vet något om. En del av det som ligger i det okända rummet ligger så djupt att du kanske aldrig kan nå det. Här kan finnas tidiga barndomsupplevelser och förmågor som aldrig sätts på prov. Ingen kan veta allt om sig själv.

Extended DISC & Johari fönster

Extended DISC hjälper dig att förstå det blinda fältet. Genom Extended DISC får du information kring ditt beteende och din kommunikationsstil som kanske är okänt för dig men tydligt och synligt för andra.

Många av oss har upplevt att vi inte alltid förstår de beskrivningar som andra använder när de berättar om hur vi beter oss. Genom att öka min självkännedom kan jag bli mera medveten om både mina styrkor och utvecklingsområden.

Genom att använda Extended DISC i ett team kan vi även öka förståelsen för andras beteende och kommunikationsstil, detta minskar missförstånd och ökar öppenhet, förtroende och effektiviteten i teamet.

Vill du veta mera om Extended DISC?

Vill du veta mera om Extended DISC och hur du kan utveckla din verksamhet och dina medarbetare? Tveka inte att kontakta oss via telefon eller boka ett möte. Slå Eeva Petersson en signal på 0706-360 165 eller maila på eeva.petersson@extendeddisc.se