Tala är silver…


Inte sällan lyssnar vi på andra, men hur ofta hör vi vad de verkligen säger? Vi lyssnar kanske mera på vår åsikt om det som sägs än på det personen faktiskt säger, vilket innebär att vi lyssnar mera på oss själva och våra gamla föreställningar än på personen och vad han eller hon har att säga.

 

Dialog, vad är det?

En bra dialog går djupare än ett vanligt samtal. För att skapa en genuin dialog krävs öppenhet från båda partner. En verklig dialog kräver arbete och tålamod. Det första som krävs i en dialog är att man lyssnar. Att lyssna på en djupare nivå innebär att vi lyssnar på personen utan att vi blandar in för mycket av oss själva och våra tankar. Vi behöver vara närvarande i samtalet.

Närvaro

För att utveckla vårt lyssnande och vår närvaro bör vi lämna våra egna känslor och våra föreställningar om vad personen anser om oss samtidigt som vi inte kan gå för djupt i analys.

Vi kan öka vår närvaro genom att få kännedom om hur vår inre dialog fungerar då vi sitter i samtal med andra. Att stoppa bruset som ständigt pågår i våra egna huvuden ger oss en större chans att vara närvarande.

Låt oss för enkelhetens skull säga att vi i vår inre dialog kan befinna oss i tre olika positioner; position 1, 2 och 3.

Position 1 hamnar vi i då vi har fullt upp att hantera våra egna känslor. Vi känner sorg, glädje, rädsla mm. I denna position har vi fullt upp att hantera det som händer inom oss. Denna position skapar ofta en fysisk känsla kopplad till den känsla som vi känner. Så när en vän talar om sitt senaste gräl med sin chef hamnar vi genast i minnet av vårt eget senaste gräl med vår chef och de känslor som är förknippade till den händelsen.

Position 2 befinner vi oss i då vi börjar fundera på vad personen som vi talar med tycker om oss. Duger jag som person eller tycker personen att jag har tillräckligt med kompetens, är tillräckligt trevlig och så vidare. När vi befinner oss i denna position har vi svårt att vara oss själva och fokuserar mera på att vara omtyckta.

Position 3 handlar om att analysera. Man söker lösningar och orsaker. I denna position är det lätt att börja fundera på hur vi ska lösa personens problem och vad som är orsaken till dem. Detta lämnar i sin tur väldigt lite utrymme åt honom eller henne att själv hantera, analysera och hitta nya vägar.

Alla dessa positioner hjälper oss att hantera livet och är nödvändiga för att vi skall kunna tolka våra egna känslor, visa empati, analysera våra val och vårt liv.

Utmaningen vi har är att lära känna oss själva och förstå hur vi befinner oss i de olika positionerna. Utan att veta om det rusar vi ofta mellan de olika positionerna utan att förstå hur de olika positionerna påverkar vår dialog med andra.

När vi befinner oss i stark närvaro med andra lägger vi undan dessa positioner och möter personen på ett närvarande sätt. Att skapa en större närvaro handlar om att lära känna sig själv och vara observant på det som påverkar oss och på vilket vis det gör det.

  1.     Lär dig att känna igen när du befinner dig i olika positioner.
  2.     Identifiera vad som får dig att byta position.
  3.     Lär dig vilken som är din favoritposition.

Total närvaro sker när vi inte befinner oss i någon av dessa positioner utan kan lyssna utan att fokusera på våra egna erfarenheter, vad personen tycker om mig eller hur vi ska lösa problemet.

Målet är inte att hela tiden befinna sig i mitten av triangeln, men du kommer att märka att de möten där du befunnit dig så mycket som möjligt i en närvarande position har varit väldigt kraftfulla. Du kommer även att märka att du inte kommer att vara trött utan att du fått energi i mötet. Det är väldigt energikrävande att lyssna och samtidigt snurra runt i sina personliga processer.

Målet är att bli så uppmärksam att du märker direkt när du hamnar i dina egna processer och sedan tar dig tillbaka till en dialog full av närvaro.

Extended DISC utvecklar ditt lyssnande

Vi lyssnar alla på olika sätt och vi har alla olika förutsättningar för att lyssna. Extended DISC hjälper oss att förstå våra naturliga mönster i lyssnande och därmed kan vi utveckla strategier för att lyssna och kommunicera.

Vill du veta mera om Extended DISC?

Vill du veta mera om dig själv och ditt sätt att kommunicera? Tveka inte att kontakta oss och boka ett möte. Slå Eeva Petersson en signal på 0706-360 165 eller maila på eeva.petersson@extendeddisc.se