Teamövning


Behovet av att få team att snabbt och effektivt kunna jobba tillsammans ökar, det är ofta snabba puckar som gäller. Vi ingår i olika projektgrupper som har kort tid på sig att leverera ett resultat. Genom att snabbt få förståelse för hur gruppen samarbetar ökar möjligheterna att öka produktiviteten och tilliten i gruppen. Låt oss bjuda på en teamövning – ”Det högsta tornet vinner” Dela in deltagarna i olika team. Om du redan känner till deras olika beteendestilar skapar du team med motsatta stilar. Övningen är till för att observera våra egna och andras beteenden. För att stärka insikterna i övningen berättar du dock inte detta för deltagarna utan ger dem endast nedanstående instruktioner. Instruktioner:
 1. Ge varje grupp en kortlek.
 2. När varje team har fått sina kort, gör då följande tillkännagivande: ”Okej! Vi ska ha en teamtävling. Ni har alla fått en hög med kort. Jag kommer att ge er en uppgift som ni har exakt fem minuter på er att klara av. Uppgiften är: bygg ett torn av korten. Högsta tornet vinner. Lycka till och må bästa lag vinna och tiden börjar NU!”
 3. Ge inga vidare instruktioner. Detta kommer att motivera vissa av deltagarna och frustrera andra. Lagen kan komma att fråga efter dina råd eftersom de inledande instruktionerna inte gav några sådana. Be dem då klara sig på den informationen du gav dem från början. Tillåt däremot alla kreativa idéer. Korten får böjas för att göra dem mer stabila. Tornet får byggas på en stol, ett bord, och så vidare, för att addera ytterligare höjd. Återigen, det fanns ingenting i de inledande instruktionerna som förbjöd detta.
 4. Använd din klocka för att hålla reda på tiden för tävlingen. För varje minut som går, så annonsera detta genom att säga “Fyra minuter kvar” och så vidare. När tio sekunder återstår, så räkna ned (10, 9, 8…)
 5. När de fem minuterna ha passerat, så måste alla stoppa.
 6. Utse en vinnare.
 7. Be alla åter sätta sig på sina platser.
 8. Be deltagarna att förklara vad som egentligen skedde under övningen.
 9. Fokusera diskussionen på beteenden.
Förstärk övningen med Extended DISC Syftet med den här övningen är att tydliggöra hur respektive beteendestil uppträder i en situation som denna. När du placerar olika stilar tillsammans, så tenderar framförallt två saker hända:
 • Individerna förstärker sina styrkor.
 • Individerna försvagar sina styrkor.
Detta händer vare sig det handlar om två eller flera tusen olika individer med samma stilar. Nedan finner du något av vad som kan hända i lagen med andra stilar: D-stil Team:
 • Ofta är det laget som är först med att börja böja korten
 • Vid tillfällen så böjer medlemmarna korten på längden, så att de ska bli länge. Det gör dock korten mindre stabila och är ett mer riskfyllt sätt att bygga ett torn på.
 • Ibland blir de även oense om designen. Som ett resultat av det, så bryts laget upp och två grupper bildas, det slutar med att de bygger två torn.
  I-stil Team:
 • Alltid det mest högljudda av lagen. Mycket skämtande och skratt hörs under arbetet.
 • Måna gånger när de böjer korten, så pekar toppen av “V”:et mot mitten av tornet och den öppna delen pekar mot omkretsen. Tornet har en väldigt öppen design.
 • Ibland flippar de iväg korten mot motståndarnas torn på ett skämtsamt sätt för att försöka riva deras torn.
  S-stil Team:
 • Startar vanligtvis med en väldigt konventionell metod att bygga tornet genom att skapa stabila vinklar med korten. Teammedlemmarna observerar nästa hela tiden hur motståndarlagen går tillväga och så snart de blir varse att det är tillåtet att böja korten, så gör även dom det.
 • Tornet har ofta en väldigt bred stabil bas.
  C-stil Team:
 • Nästan alltid det tystaste av lagen.
 • Har vanligtvis en väldigt exakt uttänkt, logisk design.
 • Uträkningar innan start kan förekomma
 • Tornet lutar inte och har en konsekvent struktur.
  Extended DISC teamanalys Extended DISC teamanalys är ett effektivt verktyg för att arbeta med utveckling av team och kan användas utifrån både lednings- och teamperspektiv. Teamanalysen innehåller uppgifter som ledningen kan använda för att stödja sitt beslutsfattande gällande mål, kommunikation, rekrytering och återkoppling. Teamanalysens information kan också ges direkt till gruppen. Den stödjer gruppen att förbättra kommunikation, samarbete, effektivitet etc. Analysen kan användas för att hantera ett erkänt problem eller för att förhindra att problem uppstår.Extended DISC teamanalys är ett flexibelt verktyg som erbjuder kunskap om teamet. Du väljer själv hur och vilken information du väljer att presentera. Söker du effektiva teamverktyg? Vill du veta mera om våra verktyg, analyser, rapporter eller övriga möjligheter med systemet? Tveka inte att kontakta oss och boka ett möte.Tveka inte att slå Eeva Petersson en signal på 0706-360 165 eller maila på eeva.petersson@extendeddisc.com