Utveckla teamkulturer


Kultur är en referensram som medlemmarna i en grupp anser fördelaktig för att överleva när de hanterar sin speciella gemensamma omgivning och därför har behållit och överfört den till följande generationer. Hur ser din teamkultur ut?

Kultur delas av alla eller nästan alla medlemmar i samhället. Äldre medlemmar förmedlar kunskapen och respekten för kulturen till de yngre medlemmarna. Kultur strukturerar uppfattningen om omvärlden. Kultur är ramverket som definierar hur du fungerar.

Kultur definierar:

 • Hur du kommunicerar
 • Vad som är, och inte är lämpligt
 • Hur du relaterar till andra människor Hur du närmar dig problem

Kultur – en utmaning?

Kultur ger medlemmar trygghet, säkerhet, struktur och kontinuitet. Du vet hur man beter sig, vad som är tillåtet och vad som inte är det. Du vet hur man överlever. Du vet att personerna du interagerar med delar samma värderingar, logik och resonemang. Att tillhöra en kultur gör ditt liv enklare.

Samtidigt och mycket ofta är kulturen också begränsande, oflexibel, icke-tolerant och icke-accepterande när den utmanas. Kultur försvarar sig själv. Kultur vill utvecklas i sin egen hastighet och inte påverkas av andra kulturer. Samtidigt, när kultur definierar vad som är lämpligt, definierar den också vad som inte är lämpligt och därför inte accepterat. Kultur definierar hur du ska tänka – vad som är korrekt resonemangslogik och vad som inte är det. Kultur definierar vad vi gör och vad vi inte gör.

I organisationsmiljön utmanas en teamkultur av flera ”fiender”, som t ex organisationskulturen (något som definierar hur hela företaget beter sig), andra teamkulturer som teamet behöver komma överens med och ibland teamledaren. Ofta fanns teamet innan chefen och chefen försöker få in element som teamkulturen anser som icke önskvärda.

Att hantera en teamkultur

Kultur är per definition något som växer fram med tiden. Den är baserad på medlemmarnas erfarenheter, uppbyggnad och värderingar. Det är inte möjligt att bestämma vad som tillhör och vad som inte tillhör kulturen.

Att hantera en teamkultur kräver bland annat att man förstår teammedlemmarna och historien bakom varje teammedlem. Teamets berättelse (teamets kultur) är summan av medlemmarnas berättelser (teamets personliga kulturer).

Att utveckla en teamkultur kräver:

 • förståelse för varje teammedlem
 • identifiering av styrkan i teamkulturen i dess nuvarande och framtida miljö
 • identifiering av teamkulturens utmaningar i sin nuvarande och framtida miljö
 • identifiering av utvecklingsbehovet
 • identifiering av sätt att få teamkulturen att acceptera förändringarna

Vad påverkar en teamkultur?

Teammedlemmarnas beteendeprofiler definierar många aspekter av teamkulturen. De spelar en viktig roll i hur teamet kommunicerar, fattar beslut, hanterar konflikter, delar ansvar och många andra teambeteendeaspekter. Det är viktigt att vara uppmärksam på de olika teamtyperna innan man analyserar teamets kultur vidare.

Varje team är unikt! Teamkultur är alltid en kombination av kompromisser mellan teammedlemmarnas individuella kulturer. Ju fler teammedlemmar som har liknande beteendeegenskaper, desto mer speglar teamkulturen dessa gruppmedlemmars preferenser. 

Likartat team

Det är lättare att definiera och identifiera teamkulturen i ett likartat team. Det krävs färre kompromisser med liknande beteendeegenskaper som förstärker varandra. Du kan förvänta dig att teamet beter sig på ett förutsägbart sätt, oavsett situation eller teammedlem som du kommunicerar med.

 • En stark kultur som alla associerar med fullt ut
 • Enkel kommunikation
 • Färre missförstånd
 • Minskad flexibilitet
 • Svårigheter med att dela ansvar

Brokigt team

Mängden av kompromisser som görs mellan teammedlemmarna är särskilt hög i brokiga team. Det finns färre teambeteenden som påverkas och styrs av teamkulturen. Teambeteendet är mindre förutsägbart och mer beroende av vilken gruppmedlem du kommunicerar med.

 • Ingen stark kultur som alla associerar med fullt ut
 • Flexibilitet
 • Flera synpunkter
 • Missförstånd i kommunikationen
 • Olika synpunkter fördröjer beslutsfattandet

Motsatt team

Om teamet är motsatt är det alltid lämpligt att undersöka om det finns två subkulturer inom teamet som är starkare än den övergripande teamkulturen. Det görs ofta kompromisser mellan teammedlemmarna i ett motsatt team som definierar den övergripande teamkulturen.

 • Uppdelad i subkulturer
 • Delegering av ansvar
 • Flera synpunkter
 • Subgrupperingar (”vi” och ”ni”)
 • Maktkamp (vems ståndpunkt vinner)

12 nya teamkulturrapporter

Nu lanserar vi 12 olika rapporter i 6 olika kategorier. Varje kategori har en generell rapport samt en rapport som beskriver teammedlemmarna djupare. Du kan idag arbeta med följande kategorier:

 • Generell teamkulturrapport för alla typer av team och grupper.
 • Teamkulturrapport för idrottsteam. I detta team är det gemensamma målet att vinna.
 • Teamkulturrapport för projektteam. Ett projektteam skiljer sig från alla andra team eftersom det inte finns mycket tid för att bilda en kultur.
 • Teamkulturrapport för specialistteam. I ett specialistteam är medlemmarna mycket stolta över sin kunskapsnivå och fokuserar på sitt eget ämne, att arbeta tillsammans kommer med flera utmaningar.
 • Teamkulturrapport för säljteam. Säljkultur definierar hur säljteamet tänker och beter sig och säljkulturen påverkas av både säljledningen och själva teamet.
 • Teamkulturrapport för virtuella team. Ur teamkultursynpunkt är virtuella team en utmaning. Teammedlemmarna möter sällan, om någonsin, varandra.

Rapporterna finns i dagsläget på följande språk: Danska, Engelska (Australien), Engelska (Karibien), Engelska (Indien), Engelska (US), Finska, Italienska, Portugisiska (Brasilien), Spanska (Latinamerika), Spanska (Spanien), Svenska (Sverige), Svenska (Finland)

Har du läst så här långt?

Då är du troligen en person som är intresserad av utforska hur teamkulturer fungerar och hur man kan utveckla dem. Tveka inte, kontakta oss. Vi har en lång erfarenhet att utveckla ledare, säljare, team och medarbetare i olika situationer och vi berättar gärna hur vi kan stödja er i utvecklingen av er organisation. Du kan även själv bli certifierad användare av Extended DISC och därmed arbeta självständigt med våra teamkulturrapporter.

Kontakta Krister Svensson via telefon på 0730-600 352 eller via mail på krister.svensson@extendeddisc.se

Kontakta Carita Juselius via telefon på 0706-360 162 eller via mail carita.juselius@extendeddisc.se

Tips och verktyg flera gånger i veckan!

Följ oss på Instagram där vi lägger upp nyheter flera gånger i veckan! På så vis missar du inga nyheter, tips eller verktyg från oss. Vi vill gärna lära känna dig också, så lämna gärna en kommentar. Klicka på bilden nedan och skapa kontakt.