Utveckling börjar med inlärning


Är du frustrerad över någonting du håller på att lära dig? Vad bra, du håller på att utvecklas! Första steget i inlärningstrappan, omedveten inkompetens, betyder egentligen att du inte vet att du inte kan. Andra steget, medveten inkompetens, syftar på det steg i inlärningen då du vet att du inte kan. Det tredje steget, medveten kompetens, innebär att du vet att du kan, även om det är med relativt stor ansträngning och fokus som du genomför färdigheten. Det fjärde och sista steget, omedveten kompetens, beskriver det steg när inlärningen har rotat sig i personligheten, det vill säga blivit en vana som utan ansträngning utförs med självklarhet. Att arbeta med ett mästerskap innebär att du tränar på det du kan omedvetet. Du utmanar dig att bli bättre hela tiden, som en elitidrottare som försöker att utmana sig själv hela tiden. Tiden mellan ovan beskrivna steg är väldigt olika, ibland går det väldigt snabbt och ibland kan det kännas som att det tar evigheter. Det är inte ovanligt att vi känner oss som mest frustrerade när vi är på väg att ta nästa steg i vår utveckling.Ge inte upp, du är på väg mot ett genombrott!   För att utvecklas, och inte endast lära in, behöver vi ha balans mellan det vi vet och det vi gör. Att skapa en utvecklingsplan betyder alltså att planen ska innehålla både en kolumn för vad du ska göra och vad du ska lära in.         Låt oss nu säga att vi vi vill utvecklas, jag vill ha ett körkort, jag vill bli en bilist. För att bli en bilist behöver jag läsa teori (veta) och övningsköra (göra). Genom att ha en balans i detta blir jag till slut en bilist (vara).       Kan vi underlätta inlärning? Då inlärning och utveckling i de flesta fall tar både energi och ibland skapar frustration kan insikterna om våra naturliga inlärningsstilar vara till stor hjälp.Extended DISC beteendekompetenser visar oss vårt naturliga beteende gällande inlärning. Extended DISC utbildningsrapport är ett exempel på alla rapporter som beskriver hur Extended DISC kan hjälpa dig med både inlärning och utveckling. Utbildningsrapporten ger dig inblick i flera olika områden gällande inlärning och utveckling:Min naturliga beteendestil –hjälper dig att förstå ditt naturliga beteende.
  • Min inlärningsstil –stödjer dig att hitta det bästa sättet för inlärning
  • Min Framtid –hjälper dig i dina framtida karriärsval
  • Slutsatser – idéer för min framtid
Vill du veta mera om våra rapporter eller övriga möjligheter med systemet? Tveka inte att kontakta oss och boka ett möte.Vill du lära någonting nytt för att utvecklas?Tveka inte att slå Eeva Petersson en signal på 0706-360 165 eller maila på eeva.petersson@extendeddisc.se