Våga ha en vision


Vad drömde du om när du var liten? Kommer du ihåg känslan du fick när du såg dig själv ta det första steget på månen, sjunga inför en stor publik, göra ett avgörande mål i en landskamp eller när du stod i manegen på en cirkus?

Människan är född med förmågan att skapa drömmar och vissa behåller den förmågan hela livet. Hur är det för dig? Har du en livsdröm eller vill du väcka dina visioner till liv? Vi tror på dig så låt oss ta dig igenom tre steg:

 • Skapa en vision
 • Planera
 • Agera

1. Visionera

Mål är en beskrivning av ett önskat läge i framtiden. En vision är en dröm där du tillåter att du inte är bunden till realism och där sannolikheten inte spelar någon roll.

Att skapa visioner hjälper oss att leva det bästa livet vi kan idag. Genom att ha en tydlig vision säkerställer vi att vi agerar och tar beslut utifrån våra egna önskningar och minskar risken för att vi agerar och reagerar på det som händer runt omkring oss.

Att sätta en vision innebär att vi vågar se livet ur ett större perspektiv. Nedan följer fyra steg:

 1. Mina kvalitéer/egenskaper/styrkor.
 2. Två sätt på vilket jag vill/gillar att använda mina kvalitéer/egenskaper/styrkor.
 3. Om världen vore perfekt, hur såg den ut då?
 4. Baka ihop de tre ovanstående svaren till din vision.

2. Planera

Innan vi agerar bör vi göra en inventering av det vi har och det vi saknar och vill ha. Att börja agera utan planering ökar risken att vi gör saker utan prioriteringsordning. Nedan tar vi dig steg för steg genom planeringen:

 • Resurser
 • Beteenden
 • Förmågor
 • Övertygelser
 • Värderingar
 • Identitet

Yttre omständigheter/resurser

Vi behöver resurser på vår resa mot vår vision. Resurser är allt som hjälper dig att nå din vision. Oavsett hur ditt liv ser ut just nu har du massor med resurser som kan hjälpa dig på din resa. Dina resurser kan vara:

 • Människor: Familj, vänner, tidigare kolleger och andra kontakter, kanske sedan lång tid tillbaka.
 • Tid: Har du tillräckligt med tid? Hur mycket tid vill du lägga ner på att nå din vision? Vilka omprioriteringar vill du göra för att nå din vision?
 • Pengar
 • Objekt: Böcker, utrustning, verktyg eller information som behövs.

Beteende

Vilka beteenden är unika för dig? Vilka styrkor har du i dina beteenden? Genom att inventera de beteenden vi har och de vi önskar ha kan vi använda våra beteenden för att ta oss mot vår vision. Nedan följer ett antal beteenden enligt DISC-modellen.

Känner du igen dig i några av nedanstående beteenden?

Förmågor

Förmågor kan beskrivas på många sätt. Du kanske har en kunskap, kompetens, färdighet, kapacitet eller någonting annat som du vill tolka som en förmåga. Hur du än väljer att tolka förmågor kan du lista alla de förmågor du har och även de du vill utveckla.

Övertygelser

Inte allt för sällan vet vi vad vår vision är men våra tankar och föreställningar, om hur världen ser ut och vad som är möjligt, stoppar oss, de blir hinder för oss. Dessa hinder kallas begränsande övertygelser.

För att sträva mot en vision behöver du hitta de tankar och föreställningar som för dig mot din vision, som hjälper dig, dessa kallas för kraftfulla övertygelser.

Vill du läsa mera om övertygelser klicka här.

Värderingar

Våra värderingar driver oss mot vår vision. Det är våra värderingar som ger oss bränsle att ta oss från nuläge till önskat läge. Värderingar är som ledstjärnor i våra liv. Våra värderingar påverkar våra val, vårt beteende och våra handlingar.

Värderingar kan delas in i fyra delar (Rokeach, 1976):

 • Vägvisare för våra handlingar, åsikter och attityder.
 • Plan för konfliktlösning och beslut – vad ska vi välja och hur vill vi lösa våra konflikter.
 • Motivation – värderingarna är drivkraften bakom vårt beteende.
 • Grundpelare för självkänsla – värderingarna hjälper till att upprätthålla och öka vår självkänsla.

När vi agerar i strid med våra värderingar kan vi känna en känsla av obehag. Vi kan till och med gripas av existentiella konflikter i vårt inre. Vi känner att den vi vet, gör och känner inte är i resonans och även om känslan kan vara omedveten påverkar den oss negativt. För att kompensera detta försöker vi att återskapa vår inre balans (Bråten, 1998).

En teori, skapad av Fritz Heider (1946), kallas för balansteorin. Denna teori beskriver hur vi, när vi kommer i konflikt med oss själva eller vår omgivning, snabbt agerar för att återskapa den inre balansen och förklara vårt agerande, våra val och försöker övertala andra eller oss själva.

Ju mera vi har kontakt med våra inre kärnvärderingar desto mera kommer vi att vara i balans med våra val och vårt agerande, detta innebär att vi inte behöver skapa processer för att återskapa den inre balansen. I denna process växer även vår självkänsla.

Klicka här om du vill läsa mera om självkänsla och självförtroende.

Identitet

Din identitet definierar dig som människa, den talar om hur du ser på dig själv, vem du upplever att du är och vem du inte är. Din identitet har skapats av dig själv i samspel med din omgivning. Men hur du ser på din identitet påverkar även dina framtida val. När vi beskriver oss själva och vår identitet påverkar vi vår framtid. Genom att ha en tydlig bild av hur du beskriver dig själv nu och hur du vill beskriva dig själv i framtiden kan du påverka din framtid. De kraftfullaste meningarna vi säger i livet börjar med: ”Jag är…”. Var noga med vad du fyller på i den meningen!

Att ändra på en identitet är starkt kopplat till förändring. Vill du läsa mera om förändring? Klicka här.

3. Agera

Nu är det dags att handla. Inga visioner uppnås genom att endast skriva ner dem och tänka på dem. Samma sak gäller inventering. En inventering ger dig endast en bild av nuläget och en plan för vad du behöver för att sträva mot en vision. Nu behöver du gå från tanke till handling.

En av nycklarna är aktiviteter, konsekvent fokus på aktiviteter. Med aktiva 5:an kommer du att skapa fokus på dina aktiviteter. Att varje dag ha fem aktiviteter som tar dig närmare din vision kommer att sätta din process i rörelse.

Tänk på att din ork ska räcka länge. Ta ett myrsteg i taget, men flera om dagen. Många planer och visioner går i stöpet då vi tar så stora steg att vi storknar efter ett par tre stycken.

Ge din dröm en chans!

Ladda ner ditt verktyg här och ge dig själv möjlighet att drömma och skapa en vision.