Vanligaste misstagen ledare gör


Du har säkert hört talas om att våra misstag är våra bästa läromästare, men handen på hjärtat, vore det inte ganska skönt att slippa några av dem?

Nedan har vi samlat ett axplock av de vanligaste misstag som ledare och chefer gör. Vissa gör vi om och om igen. Beror det på att det ligger naturligt i vårt beteende?

Extended DISC stödjer ledare och chefer att få större insikt om sitt naturliga beteende och därmed kännedom om de vanligaste misstagen de gör, av gammal vana.

Undvika återkoppling

I undersökningar framhåller medarbetare gång på gång att de saknar återkoppling. Trots att de flesta organisationer lägger ner stora resurser på att öka chefers och ledares förmågor att ge feedback verkar det, enligt vår erfarenhet, som att många chefer tycker att det är obehagligt att ge feedback. Det finns olika sätt att ge feedback.

Vill du utveckla din förmåga att ge återkoppling? Läs vårt nyhetsbrev om feedback och om hur Extended DISC kan hjälpa dig att arbeta med effektiv feedback. Klicka här!

Avsätta för lite tid för våra medarbetare och vårt team

Chefer kan lätt drunkna i sin egen arbetsbelastning och göra sig otillgängliga för sitt team och sina medarbetare. Mail ska läsas, du ska ingå i projekt- och styrgrupper, rapporter ska skickas in osv. Men dina medarbetare bör komma först. Om du inte ägnar tid åt dina medarbetare kommer de att ha sämre förutsättningar att nå sina mål och därmed kommer även dina resultat att försämras.

Undvik detta misstag genom att blockera tid i din kalender. Enkelt tycker många, men det är inte själva planeringen som är problemet, utan att hålla sig till sin planering. Ett sätt att göra det är att titta på hur du prioriterar. Om du har bokat tid för medarbetare och ständigt prioriterar bort dem kan det hjälpa att tänka på vilka konsekvenser det får att välja som du gör.

Låt oss utmana dig att under en vecka göra följande övning varje gång du prioriterar om i din kalender. Övningen ger dig en bild av vad du säger ”ja” till när du säger ”nej” och vad du säger ”nej” till när du säger ”ja”.

Ladda ner dokumentet här!

Överlåta för mycket ansvar till teamet

Många chefer och ledare vill helst undvika detaljstyrning. Men att släppa för mycket av ansvaret är inte en bra idé – du behöver hitta en balans. Olika medarbetare har olika behov av stöd. Behovet kan grunda sig på kompetens, erfarenhet och olika personliga behov.

Extended DISC hjälper chefer att se hur de kan stötta medarbetare på ett balanserat sätt, inte bara baserat på kompetens och erfarenhet utan även utifrån medarbetarens individuella behov.

Extended DISC använder 4Q modellen, som ger beteendemässiga ramar för att möta medarbetare utifrån även deras behov. 4Q modellen är enkel att både lära sig och lära ut och det kan användas i många olika situationer. Olika medarbetare har olika förväntningar på dig som chef . Nedanstående bild beskriver olika förväntningar på dig som chef enligt Extended DISC.

Extended DISC personprofil innehåller även ett avsnitt där chefen får tydliga beskrivningar och instruktioner om vilken typ av ledarskap som är det ideala för medarbetaren.

Avsnittet med inlärningsstil stödjer chefen och medarbetaren att få förståelse för vilken typ av inlärningsstil personen har och ger därmed information om vilket stöd personen behöver när nya arbetsuppgifter introduceras.

Vara kompis

De flesta av oss vill ses som vänliga av medarbetarna i vårt team. När allt kommer omkring så arbetar vi helst med en chef som vi kommer bra överens med. Men du kommer att, förr eller senare, bli tvungen att fatta svåra beslut som påverkar personerna i ditt team. Har du investerat för stor del av ditt ledarskap i att vara kompis kommer det att vara svårare att fatta beslut som påverkar individerna i ditt team.

Detta betyder inte att du inte kan umgås med dina medarbetare. Men du behöver fundera på vad skillnaden är mellan personligt och privat samt vad integritet innebär för dig som chef.

Ordet integritet är inte helt lätt att förklara. Förenklat kan man säga att integritet innebär att du har fasta och högt hållna principer som grundar sig på dina värderingar. Detta gör att du inte skadas om omgivningen skulle vilja påverka dig. Integritet skapar vi genom att utveckla vår självkänsla och därigenom blir vi ärligare både mot oss själva och mot vår omgivning.

Klicka här och läs mera om självkänsla i ett tidigare nyhetsbrev.

Missförstå motivation

Vet du vad som verkligen motiverar ditt team? Här kommer ett tips, det är inte bara pengar!

Många ledare gör misstaget att anta att deras medarbetare till stor del arbetar för ekonomisk belöning. Motivation är olika för olika individer.

Medarbetare som söker balans mellan arbete och fritid kan till exempel motiveras av distansarbete samtidigt som medarbetare som motiveras av samarbete vill ha ett stabilt team att arbeta i. Andra motiveras av faktorer som prestation, extra ansvar, ordning och reda, beröm eller personligt erkännande.

I en undersökning gjord på 175 00 säljare av Behavioral Sciences Research Press, Dallas, Texas USA visar till och med på att prestationsbaserad lön faktiskt har en negativ effekt på företagets mål.

Extended DISC Sverige erbjuder analyser som ger dig och dina medarbetare en tydlig bild av vad som motiverar dem och får dem att både trivas bättre på arbetet och prestera över tid.

Söker du verktyg för effektivt ledarskap?

Vill du veta mera om våra utbildningar, verktyg, analyser eller övriga möjligheter med systemet? Tveka inte att slå Carita Juselius en signal på 0706-360 162 eller maila på carita.juselius@extendeddisc.se