Våra certifieringar och kostnadsfria kortkurser


Extended DISC erbjuder certifiering i både Extended DISC och FinxS säljbedömning. Vår support och handledning tar inte slut efter utbildningen. Alla certifierade användare har fri support efter utbildningen. Det är då den verkliga utvecklingen börjar.

Som certifierad användare får du även tillgång till våra supportsidor, som innehåller en stor mängd material och övningar som du kan använda dig av som handledare, chef och coach.

Certifiering Extended DISC

På utbildningen kommer du även att få insikter om dina egna beteenden och din egen kommunikationsstil. Du kommer att få både kunskap och verktyg att coacha, utmana, utbilda och utveckla individer och team.

Som certifierad användare får du tillgång till support och en stor mängd informations- och utvecklingsmaterial. På våra användarsidor hittar du övningar, presentationer och utbildningsmaterial.

Läs mera här

Certifiering FinxS Säljbedömning

Konjunkturer, priser, vi är för små, vi är för stora…det finns många yttre faktorer som säljare inte kan påverka. Säljbedömningen utvecklar säljare att utveckla det de faktiskt kan påverka, sig själva.

Genom att identifiera styrkor och svagheter inom 18 kritiskt viktiga säljkompetenser ger FinxS Säljbedömning dig som säljchef eller säljcoach ett tydligt och konkret verktyg, som skapar förutsättningar för framgång.

Läs mera här

Att välja rätt utbildningsbolag kan vara svårt. Att hitta ett företag med rätt kompetens och den pedagogiska förmågan att lära ut är viktigt. Vi vill ge dig chansen att lära känna oss under en halvdag på våra kostnadsfria kortkurser. På kursen får du verktyg och övningar som du har användning av, både privat och på arbetet.

Är du säker på att du löser rätt problem?

Många av oss sätter mål utan att utforska nuläget. Vad är det för problem jag vill lösa eller vilken verklighet vill jag förändra när jag sätter mål? Inte sällan fokuserar vi på symptomen på större problem. Detta innebär att problemet, som skapar nya problem, finns kvar. Därför lär vi oss att se nuläget ur flera perspektiv, vi vill komma åt källan som är kärnan av problemet.

Läs mera om kortkursen här

Gränser, hur och varför sätter jag dem?

Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi har alla har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga gränser kan leda till konflikter, ilska och stress. Om vi inte har tydliga gränser utifrån våra värderingar kommer vi att framstå som otydliga i sällskap med andra personer, vilket gör att andra inte förstår var våra gränser går.

Läs mera om kortkursen här

Värderingar beskriver vem jag är

99% av gångerna som vi är ute och talar om värderingar möter vi en stor förvåning hos våra kursdeltagare när vi talar om kärnvärderingar, ytterst få personer känner till sina egna kärnvärderingar.

Genom att ha en tydlig bild av våra kärnvärderingar blir beslut i livet enklare och resultatet av våra handlingar får ett större värde. Det betyder att de mål som är kopplade till våra värderingar får ett större värde för oss.

Läs mera om vår kortkursen

Hur omedvetna tankar styr

Jag vet vad jag vill och jag vet varför det jag vill är viktigt för mig. Varför händer det då ingenting? Inte allt för sällan vet vi vilka problem vi har, vilka mål vi vill uppnå och varför de är viktiga för oss, men någonting hindrar oss från att agera. I vår strävan att nå våra mål möter vi både yttre och inre hinder. Även om de yttre hindren sällan är under vårt direkta inflytande, och vi därmed är begränsade när vi vill undanröja dem, kan det vara viktigt för oss att inse att de finns.

Läs mera här om vår kortkurs

Extended DISC arbetar dagligen med att få människor och organisationer att hitta sina inre drivkrafter och talanger och att skapa en målbild och en framtid som känns både meningsfull och utvecklande. Och det sammanfattar även våra utbildningar på ett bra sätt. Extended DISC ska vara ett utbildningsbolag där alla individer kan använda sina talanger, växa och utvecklas. Extended DISC skall erbjuda all den kompetensutveckling som krävs inom ett uppdrag, både individuellt och i grupp. Vår support och handledning tar inte slut efter utbildningen. Alla certifierade användare har fri support efter utbildningen. Det är då den verkliga utvecklingen börjar. Samtliga lärare och handledare på Extended DISC är certifierade coacher via ICC och certifierade trainers via Extended DISC och FinxS.