Vem talar jag med?


Är alla säljare? Ja! Alla säljer inte saker eller tjänster men alla säljer in idéer, lösningar och du representerar (säljer) in din arbetsgivare, din förening, dina samhällsvärderingar och inte minst dig själv. Därför vågar vi säga att detta nyhetsbrev kan ge alla en möjlighet att utvecklas. Att använda Extended DISC teorin, när vi möter människor och kunder, ger oss en möjlighet att föra fram budskapet på ett sätt som gör att vi väcker intresse hos den vi pratar med. Det handlar inte om olika budskap till olika personer, det handlar om samma budskap som framförs på olika sätt.

Vem talar jag med?

Utifrån Extended DISC teorin kan vi, genom att lyssna på de frågor personer ställer, förstå vilken kommunikationsstil personen har. Detta ger oss en bild av vad personen behöver veta om det vi presenterar. Många gånger svarar vi på frågor som personen inte har ställt.


Vad motiverar personen till köp?

Motivation till att köpa skapas då jag som kund upplever att jag har fått svar på mina frågor och jag upplever att jag har ett behov. Vad som avgör om personen köper det du säljer eller säger påverkas även av vilken beteende och kommunikationsprofil personen har:

 

 • Prestation
 • Enkelhet och snabbhet
 • Gör honom/henne till en som går i bräschen eller skiljer sig från massan
 • Bygga status
 • Möjlighet att vinna
 • Förmåga att köpa snabbt och gå vidare
 • Få honom/henne att se stark ut, självständig, en risktagare

 

 

 

 

 • Känslor
 • Underhåll/förbättring av atmosfären
 • Känsla av tillhörighet
 • Omdömen och referenser
 • Roligt
 • Möjlighet att möta nya människor
 • Erkännande
 • Popularitet
 • Synlighet

 

 

 

 • Trygghet
 • Pålitlighet
 • Trygghet
 • Underhåll av rådande rutiner och system
 • Struktur
 • Rättvisa
 • Familjeorienterade frågor
 • Borttagning av hot och osäkerhet

 

 

 

 

 • Tydlig, hård fakta och detaljer
 • Faktiska jämförelser
 • Studier/testresultat
 • Säkerhet
 • Trygghet
 • Tydliga instruktioner
 • Erkännande
 • Mycket information för att göra ett bra val

 

 

Hur avslutar du en affär?

Nu har du gjort allt rätt. Du har lyssnat till hur personen ställer frågor och därmed fått en bild av vilken kommunikationsprofil personen har, du har justerat din egen kommunikation utifrån vilka behov personen har och du vet även vad som motiverar personen till ett avslut. Hur gör du då ett avslut? Sätten är såklart många, men låt oss presentera några enkla förslag som kan vägleda dig att pröva nya vägar.

Vad är Extended DISC?

Extended DISC-system är baserat på en psykologisk teori som utvecklades på 1920-talet. Carl G. Jung skapade fundamentet för teorin i sin bok Die Psychologische Typen. Hans idé var att definiera två beteendeaxlar; känna av -intuition och tanke – känsla, och de fyra viktigaste beteendemönster som de skapar. Jungs arbete utvecklades ytterligare av William Moulton-Marston som definierade en fyrdimensionell beteendekarta. Resultatet blev fyra-kvadrantsmodellen som beskriver mänskligt beteende. Den är fortfarande populär och används av organisationer och företag för att utveckla individer.

Den ursprungliga referensramen utvecklades i slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet. DISC-profilen har sedan visat sig vara ett tydligt sätt att beskriva och analysera individers naturliga reaktion på yttre påverkan. Teorin har inga kategorier för bra eller dålig, det är med andra ord inte ett test där man lyckas eller misslyckas.

Extended DISC hindrar inte personer från att utvecklas inom något område utan beskriver personens olika rektioner i olika situationer och miljöer. Det ger personen en möjlighet att bättre förstå sin egna och andras beteenden. Den ger också möjlighet att utveckla sitt beteende för att bättre undvika vissa situationer och konflikter. Extended DISC ger även möjligheter för personen att se vilka miljöer och situationer som ger mest energi.

Extended DISC teorin är baserad på en tvärvetenskaplig studie av mänskligt beteende. Kultur, sociologi och antropologi förklarar beteendemodeller och normer i olika grupper och samhällen. Dessa faktorer förenar medlemmarna i gruppen och separerar dem från andra grupper. Beteendevetenskapliga och psykologiska studier hjälper oss att förstå skillnaderna mellan medlemmarna i en grupp – den naturliga reaktionen på yttre stimuli, attityder, värderingar, förväntningar etc.

Vill du veta mera om Extended DISC?

Vill du veta mera om Extended DISC? Tveka inte att kontakta oss och boka ett möte. Slå Eeva Petersson en signal på 0706-360 165 eller maila på eeva.petersson@extendeddisc.se