Ge inte upp dina nyårsmål – Del 5


Hitta möjligheter

Nu har det gått 5 veckor. I föregående nyhetsbrev har vi skrivit om problemformulering, sätta ett mål, värdet med målet och begränsande övertygelser, som hindrar oss att nå målet. Till höger hittar du länkar till alla våra tidigare nyhetsbrev som tar dig genom processen.

Denna vecka ska vi söka efter resurser. Vad kan hjälpa oss att nå våra mål.

Vecka 5 – Kraftfulla övertygelser

Kraftfulla övertygelser är de övertygelser som stödjer oss att nå dit vi vill. Här kommer några exempel på kraftfulla övertygelser:

 • Om du vill förstå, handla
 • Det finns inga misslyckanden
 • Vi har redan alla resurser
 • Det ligger alltid en god intention bakom allt beteende
 • Att ha ett val är bättre än att inte ha ett val
 • Varje människa gör så gott hen kan och kan troligen göra bättre
 • Vi skapar vår verklighet

Skapa möjligheter

Om vi, teoretiskt, skulle påstå att våra övertygelser är vår bästa gissning av hur verkligheten ser ut, då skulle vi, teoretiskt, kunna gissa någonting som passar oss bättre. Första steget är att fundera på hur en annan tanke skulle kunna se ut.

Brainstorming

Att arbeta med brainstorming som verktyg innebär att vi utforskar nya idéer utan att värdera dem. Då vi låter bli att värdera föds nya idéer och vi använder vår kreativitet. Psykologen Carl Jung menade att intuitionen inte beskriver någonting som strider mot förnuftet, men ligger utanför förnuftets räckvidd. Du har säkert upplevt situationer där intuitionen varit avgörande och du hade en känsla av att du visste vad som borde göras utan att förnuftet hjälpt till speciellt mycket. Förnuftet sa en sak men du hade en malande känsla om att du borde göra tvärtom. Läs mera om intuition och kreativitet här

När vi använder brainstorming är det kvantitet som gäller. Ju fler idéer som skapas desto flera föds från dem som redan skapats. En god idé leder till flera nya.

4 principer vid en brainstorm:

 • Värdera inte
 • Kvantitet istället för kvalitet
 • Bygg vidare på idéer
 • Uppmuntra ”galna” idéer

Ett bra sätt att hitta möjligheter är att komma på en lista med minst 10 omöjliga idéer.

Verktyg 1 – Släpp bromsarna

Fundera över på vilket sätt du själv bromsar ditt eget liv. Att bromsa i sitt eget liv kan skapa en trygghetszon, ingenting kan hända då du inte är i rörelse utan står stilla på en bekant plats.

I detta verktyg får du hjälp att utforska dina bromsar (begränsande övertygelser) för att sedan formulera tankar som kan fungera som en gaspedal (kraftfulla övertygelser).

Ladda ner ditt verktyg här

Resurser

Ett annat sätt att flytta fokus från begränsande övertygelser och istället skapa kraftfulla övertygelser är att se över dina resurser.

Resurser är allt som hjälper dig att nå dina mål, till exempel tankar, tillstånd, övertygelser, upplevelser, människor, saker osv.

Dina resurser kan vara:

 • Människor: familj, vänner, mentorer, tidigare eller nuvarande kolleger och andra kontakter.
 • Tid: Har du tillräckligt med tid? Hur mycket tid vill du lägga ner på att nå ditt mål? Vilka omprioriteringar behöver du göra med din tid för att nå dina mål?
 • Förebilder: Känner du någon som har lyckats? Vad kan du lära av dem? Finns det böcker som skrivits om hur de lyckades?
 • Personliga egenskaper: Färdigheter och kompetenser som du har eller vill utveckla.
 • Objekt: Böcker, utrustning eller information som behövs.

Verktyg 2 – Resursinventering

Lista så många resurser du kan komma på. Begränsa dig inte utan låt alla idéer flöda. Skriv ner allt du kan komma på.

Ladda ner ditt verktyg här