Ge inte upp dina nyårsmål – Sista delen


Nu är vi framme vid sista nyhetsbrev i serien om att nå sina mål. Till slut vill vi ta upp ytterligare några verktyg du kan använda dig av på vägen. I detta inlägg skriver vi om hur förändring kan påverka dig. Till höger hittar du länkar till alla våra tidigare nyhetsbrev som tar dig genom processen.

Verktyg 1 – Uppgifter

Ge dig själv uppgifter för att bryta mönster, utmana dina övertygelser och utforska dina värderingar. Det viktigaste med de uppgifter du ger dig själv är att de är skapade utifrån utveckling och inlärning. Det viktigaste är inte att du lyckas med uppgiften till 100%, utan hur du har hanterat uppgiften. Din stora utveckling ligger i att utveckla hur du hanterar det som händer, inte exakt hur resultatet blev. När du märker att du inte gjort en uppgift du gett dig själv kan du istället ställa dig följande frågor:

 • Vad gjorde jag istället?
 • Vilka övertygelser är det som stoppar mig?
 • Hur stödjer den här uppgiften mina värderingar?

Uppgifter kan även hjälpa dig att hitta oanade resurser och nya perspektiv. Kraftfulla uppgifter är:

 • Påkomna av dig själv även om du ibland kan få uppgifter av andra för att bli utmanad.
 • Uppgiften bör vara kopplad till ett starkt åtagande från dig.
 • Uppgiften skall vara en konkret handling, ”fundera över…” är inte en uppgift.
 • En uppgift är konkret, tydlig och tidsatt. Uppgiften bör vara utförd innan ett visst datum eller på ett exakt datum.

Du kan även skapa symboler som påminner dig om att behålla fokus, målet, handling, nya vanor eller andra ting som du vill hålla levande eller bli påmind om. Manz och Neck (1999) talar om följande checklista för hur man kan använda sig av symboler:

 • Använd en fysisk symbol för att påminna dig om viktiga uppgifter som skall skapa en ny vana.
 • Identifiera och eliminera negativa symboler i din närmiljö.
 • Identifiera och förstärk positiva symboler i din närmiljö.
 • Förena dig med människor som påminner dig om den person du vill vara.

Symboler tappar sin effekt efter en tid. Efter en till två månader kan det vara dags att komma fram till nya symboler.

Sammanfattning:

 • Kom på en symbol.
 • Koppla tankar/känslor/visioner till symbolen.
 • Kom på konkreta handlingar då du ser symbolen. Vad ska du göra annorlunda när du ser symbolen?

Verktyg 2 – Åtagande

De åtaganden du skapar för att nå dina mål behöver få plats i alla de övriga åtaganden du har inom detta område i livet. Nedanstående verktyg kan hjälpa dig att utforska dina befintliga åtaganden och även lägga till nya.

Ladda ner ditt verktyg här

Förändring

Som avslutning i denna serie vill vi berätta lite om förändring och hur den kan påverka dig. Vi kommer alla att möta inre processer när vi strävar efter våra mål.

William Bridges – Transition Model

Förändring innebär förlust för de flesta människor, de måste släppa taget om det gamla. De flesta människor flyttar sedan till en neutral zon – de har förlorat det gamla, men ännu inte påbörjat det nya. Slutligen anammar människor det nya sättet.

Ett litet antal människor släpper aldrig taget och gör aldrig ett avslut, andra stannar i den neutrala zonen. Människor kan vara ovilliga att erkänna eller tala om dessa känslor, vilket i sin tur gör det svårt att hantera situationen och göra framsteg i förändringen.

Det kan ta tid och allas resa är individuell. Innan vi kan påbörja något nytt, måste vi avsluta det som var. Enligt Bridges, är det inte förändringar som vi människor gör motstånd mot, utan motståndet handlar om de förluster och avslut som kommer med förändringen.

Det första steget är att avsluta det gamla eller att släppa taget. Det är både naturligt och väntat att vi kommer att känna oss vilsna, osäkra och ledsna. Detta sker oavsett om det är en önskad eller oönskad förändring.

Den andra etappen är den neutrala zonen. Denna etapp kan kännas som att hänga i luften eller att man är på en ökenvandring. Vi känner oss fortfarande kopplade till det som var förr. Vi har en tendens att vilja återvända till vårt förflutna, där allt är bekant och tryggt och vi kanske undviker att använda det mod som krävs för att nå det hopp som finns i framtiden.

Det sista steget är nystart. Vid nystart har vi släppt det gamla och är fulla av förväntan och energi.

Till höger hittar du länkarna till alla tidigare nyhetsbrev som beskriver processen som stödjer dig att nå dina mål.