Frustration eller livsfara


Hur hanterar du frustration? Genom att bygga upp och bevara en hög tolerans för frustration kan du utveckla dig själv och minska mycket oro som påverkar ditt liv negativt. Genom att hantera frustration får du mera gjort och lägger energi på det som är viktigt, för dig.

Det fanns en tid så frustration faktiskt kunde vara direkt kopplat till vår överlevnad. Om en situation kändes obehaglig var det troligen klokt att undvika den, genom att undvika spänning och oro kunde du kringgå problemet med att bli uppäten av ett vilt djur eller hamna i direkt livsfara. Men mycket har förändrats. Nya upptäckter och framsteg har lett till frihet från många faror som direkt hotar vårt liv. Trots det fortsätter vi att hantera situationer i livet med en stressnivå som kan liknas vid livsfara.

Ett av sätten att minska känslan av fara är att fullfölja arbetsuppgifter och åtaganden, stora som små. Att skjuta upp saker skapar onödig stress och känslan av fara uppstår.

4 tips

  1. Första tipset är enkelt och vi har hört det många gånger. Skapa en bra fysisk grund att stå på. Genom att äta rätt, röra på oss och se till att vi får tillräckligt med sömn är ett grundläggande försvar mot stress och oro. Trots att de flesta av oss vet detta äter vi sämre och rör på oss och sover mindre så snart vi blir stressade. Detta är det fysiska tipset.
  2. Sluta lura dig själv att tro att du kan undgå konsekvenserna som uppstår när du skjuter upp saker och ting. Detta är det kognitiva tipset.
  3. Arbeta för att inte ge efter för impulsen att ducka. Detta fungerar oftast inte och skapar bara mera känslomässig frustration. Detta är det känslomässiga tipset.
  4. Ändra på mönster som du kan koppla till onödig frustration som att låta arbetsuppgifter och åtaganden hopa sig. Detta är det beteendemässiga tipset.

En frustrerande teamövning

Storlek på gruppen: från 8 och uppåt.

Tidsåtgång: 30 minuter.

Nödvändig rekvisita: En ögonbindel till var och en av deltagarna.

Mål: För gruppen att ordna in sig numeriskt i ett led utan att samtala med varandra..

Instruktioner för aktiviteten:

Skapa en öppen yta i ett stort område, med tillräckliga säkerhetsåtgärder. Ge var och en av deltagarna ett nummer, instruera dem att inte avslöja sitt nummer för någon av de andra och sätt sedan på dem ögonbindlarna. Förklara för dem att det inte är tillåtet för dem att tala. Målet är att få dem att placera sig själva i numerisk ordning utan att varken kunna se eller tala. Den verkligt intressanta delen i detta är att du inte ger dem nummer som följer varandra. Hoppa över en del siffror, med lite hänsyn till mönster till exempel 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 14, 17 och 18. Du ska dock alltid ha med siffran ett, samt det nummer som anger antalet deltagare i aktiviteten.

Fråga om någon har några funderingar. Klara, färdiga, gå!

För övningsledaren:

Frustration kommer att inträffa när deltagarna använder olika metoder för att försöka kommunicera med varandra, stampa med fötterna, knacka på varandra, till exempel, utan att de lyckas hitta igen de saknade numren. Du och deltagarna kommer att uppleva hur olika personer agerar i frustration.