Ge inte upp dina nyårsmål – Del 1


Nådde du dina nyårsmål 2018? Statistik visar att mellan 8 och 19 % håller sina nyårslöften. Ska vi förlita oss på statistik kan vi säga att vi är många som redan denna vecka börja lämna tanken på att nå våra mål och hålla våra löften till oss själva.

Dr. Marciano, författare till boken Carrots and Sticks Don’t Work, säger att det inte handlar om vilja utan att vi utvecklar rätt kompetens kring målsättning och att vi har det tålamod som oundvikligen leder till framgång.

Vi vill några veckor framöver ta dig genom en målprocess som fungerat för hundratals av våra kunder. Detta genom att ge dig kompetens kring att sätta mål och strategier att uppnå dem. En tid framöver kommer vi i vår blogg att presentera både verktyg och teorier kring hur vi kan nå våra mål. Varje vecka presenterar vi även konkreta verktyg som du kan ladda ner.

Vecka 1 – Problemformulering

Vi börjar med att utforska nuläget. Många av oss sätter mål utan att utforska nuläget. Men en av motivationsfaktorerna till att sätta ett mål är att det faktiskt ska lösa ett problem eller en utmaning i ditt liv.

Syftet med problemformuleringen är inte att hitta en lösning eller dra slutsatser, utan att få en tydlig bild av det ämne som skall utforskas.

Det är även en viktig fas för att utforska det verkliga problemet. Inte sällan fokuserar vi på symptomen på större problem. Detta innebär att problemet, som skapar nya problem, finns kvar. Därför tittar vi på nuläget ur flera perspektiv, vi vill komma åt källan av problemet som presenteras.

Under denna fas ställer utforskande frågor, frågor som ger en tydligare bild av nuläget eller det akuta problemet.

Främsta syftet med utforskande frågor vid nuläge är:

 • Se flera perspektiv
 • Skapa nya insikter
 • Rita en karta för att beskriva var nuläget finns

Verktyg 1 – Utforskande frågor

Ofta ägnar vi mycket tid åt att hitta svar. men utan att ställa de rätta frågorna är det svårt att veta vad vi svarar på. Genom att skapa en tydlig bild av nuläget skapar vi en utgångspunkt som gör det lättare att navigera i vårt sökande efter svar.

Ekonomi

 • Vad bekymrar dig eller oroar dig inom detta område?
 • Hur ser omständigheterna ut?
 • Vad vinner du på att befinna dig i denna situation?
 • Vad kostar det dig att befinna dig i denna situation?
 • Hur orsakar du situationen själv?
 • På vilket vis tillåter du situationen?

Karriär

 • Vad bekymrar dig eller oroar dig inom detta område?
 • Hur ser omständigheterna ut?
 • Vad vinner du på att befinna dig i denna situation?
 • Vad kostar det dig att befinna dig i denna situation?
 • Hur orsakar du situationen själv?
 • På vilket vis tillåter du situationen?

Fritid/Familj

 • Vad bekymrar dig eller oroar dig inom detta område?
 • Hur ser omständigheterna ut?
 • Vad vinner du på att befinna dig i denna situation?
 • Vad kostar det dig att befinna dig i denna situation?
 • Hur orsakar du situationen själv?
 • På vilket vis tillåter du situationen?

Hälsa

 • Vad bekymrar dig eller oroar dig inom detta område?
 • Hur ser omständigheterna ut?
 • Vad vinner du på att befinna dig i denna situation?
 • Vad kostar det dig att befinna dig i denna situation?
 • Hur orsakar du situationen själv?
 • På vilket vis tillåter du situationen?

Relationer

 • Vad bekymrar dig eller oroar dig inom detta område?
 • Hur ser omständigheterna ut?
 • Vad vinner du på att befinna dig i denna situation?
 • Vad kostar det dig att befinna dig i denna situation?
 • Hur orsakar du situationen själv?
 • På vilket vis tillåter du situationen?

Personliga frågor (ett angeläget ämne för dig)

 • Vad är ämnet?
 • Vad bekymrar dig eller oroar dig inom detta område?
 • Hur ser omständigheterna ut?
 • Vad vinner du på att befinna dig i denna situation?
 • Vad kostar det dig att befinna dig i denna situation?
 • Hur orsakar du situationen själv?
 • På vilket vis tillåter du situationen?

Ladda ner alla frågor

Verktyg 2 – Oönskat resultat i nuläget

Detta verktyg ger dig en överblick över livet. Identifiera olika områden där du har ett oönskat resultat idag. Beskriv situationen som du upplever den idag, som du vill förändra.

Ladda ner verktyget här

Verktyg 3 – Fem varför

Välj ut ett av områdena i föregående övningar och fördjupa dig i problemet. Detta verktyg hjälper dig att verkligen ta reda på vad som är själva problemet, grundproblemet. Genom att ställa 5 (eller flera eller färre) ”varför” har du större chans att lösa det verkliga problemet och inte bara symptomen på ett grundproblem.

Var noga med att börja meningarna med ”Jag”. Det ger dig kontroll över det enda du kan påverka, dig själv.

5 varför

Extended DISC och problemformulering

Hur vi ser på problem skiljer sig beroende på vilken kommunikations- och beteendeprofil vi har. Det är skillnader på vad som motiverar oss och vad vi försöker undvika och därmed vad vi ser som ett problem.