Ge inte upp dina nyårsmål – Del 2


Nu fortsätter vi…

Nu är det dags att gå vidare i processen att nå dina mål 2019. Vi vill några veckor framöver ta dig genom en målprocess som har fungerat för hundratals av våra kunder. Denna vecka ska vi tala om att sätta upp mål.

Förra veckan skrev vi om hur du utforskar nuläget eller problemet. Läs förra veckans nyhetsbrev här. Denna serie nyhetsbrev ger dig kompetens kring att sätta mål och strategier att uppnå dem. Varje vecka kommer vi genom vårt nyhetsbrev att presentera både verktyg och teorier kring hur vi kan nå våra mål.

 

Del 2 – Att sätta mål

Mål är en beskrivning av ett önskat läge i framtiden. Kärt barn har många namn och vi kommer att vilja använda många olika typer av ord och beskrivningar när vi beskriver var vi vill vara i framtiden. Här är några av flera:

  • Mål
  • Dröm
  • Önskat läge
  • Vision
  • Där jag vill vara
  • Det jag vill ha

Att sätta kraftfulla mål hjälper oss att leva det bästa livet vi kan leva idag. Vissa av oss vill inte sätta mål då vi tror att detta kommer att påverka våra möjligheter att vara spontana i livet eller vara närvarande här och nu. Att sätta ett mål innebär att sätta en ram kring spontaniteten och säkerställer att vår spontanitet inte tar oss åt ett håll där vi inte vill vara i framtiden. Spontanitet kan dessutom vara en oerhörd resurs som hjälper oss att nå våra mål.

Det gäller att ha en balans mellan nuet och målet. Oavsett om vi väljer att endast fokusera på antingen nuet eller målet så är risken stor att vi skapar obalans.

Genom att ha ett tydligt mål säkerställer vi att vi agerar och tar beslut utifrån våra egna önskningar och mål istället för att enbart agera och reagera på det som händer runt omkring oss.

 

Verktyg 1 – Utgå från problemet

I förra nyhetsbrevet formulerade vi olika problem med hjälp av olika verktyg. Det enklaste sättet att sätta ett mål är att se på problemet och sedan formulera hur vi vill ha det istället.

Ladda ner ditt verktyg här

 

Verktyg 2 – Vision om framtiden

Ett sätt att jobba med mål är att skapa en vision för flera områden i livet.

Ladda ner ditt verktyg här

 

Verktyg 3 – Destinationsmål

Genom att sätta långsiktiga mål får vi möjligheten att drömma om det liv vi vill verkligen vill leva. De blir som en kompass för att styra våra liv mot det vi vill, inte det vi tror är möjligt. Långsiktiga mål kallas destinationsmål.

Drömmar bidrar till skapandet av våra liv och genom att sätta mål som är långsiktiga kan vi enkelt koppla dem till våra kärnvärderingar (mer om detta i nästa nyhetsbrev). Detta säkerställer att målet är meningsfullt och genom att sträva efter meningsfulla mål skapar vi mening i våra liv. För att våra långsiktiga mål skall bli tydliga kan vi använda en modell som kallas SMART.

Ladda ner ditt verktyg här

 

Verktyg 4 – Processmål

Destinationsmål, som vi beskriver ovan, beskriver slutmålet. Där vi vill befinna oss när vi har nått vårt mål. Processmål beskriver sättet som tar oss mot vårt slutmål. Processmål beskriver delmål på vår resa.

Våra processmål bör vara under vårt direkta inflytande – vi måste kunna agera och påverka. Processmålen skall ge oss feedback på om vi är på rätt väg. Processmålen mäter våra framsteg och talar om för oss hur ofta vi mäter våra framsteg. De är milstolpar som vi sätter upp för den prestationsnivå vi vill uppnå på resan. Även för detta mål använder vi SMART, men den ser lite annorlunda ut än den SMART vi använder för destinationsmål

Ladda ner ditt verktyg här