Ge inte upp dina nyårsmål – Del 3


Har dina mål ett värde?

Denna vecka fortsätter vi att ta dig ta dig genom en målprocessen.

Vecka ett skrev vi om hur du utforskar nuläget eller problemet. Läs nyhetsbrevet om nuläge här. Andra veckan i denna serie gav vi dig verktyg för att sätta effektiva mål. Läs nyhetsbrevet mål och vision här. Varje vecka kommer vi i vårt nyhetsbrev att presentera både verktyg och teorier kring hur vi kan nå våra mål.

Tredje steget i processen att nå dina mål är att utforska värderingar. Vilket värde har ditt mål för dig? Värdet för ditt mål är centralt för din motivation att fortsätta att sträva efter dina mål.

Vecka 3 – Värderingar

Värderingar talar om för oss vad som är viktigt för oss och vilka vi är. De beskriver inte vilka vi vill vara eller vilka vi tror att vi behöver vara, utan vilka vi är. Våra värderingar är som en kompass som pekar ut vilket liv vi vill leva och hur vi vill leva det. Genom att ständigt respektera våra värderingar är chansen stor att livet blir mera meningsfullt.

Genom att ha en tydlig bild av våra kärnvärderingar blir beslut i livet enklare och resultatet av våra handlingar får ett större värde. Det betyder att de mål som är kopplade till våra värderingar får ett större värde för oss.

Värderingar brukar uttryckas i abstrakta termer som:

 • Ärlighet
 • Lycka
 • Lugn
 • Glädje
 • Stolthet
 • Delaktighet
 • Utveckling
 • Frihet
 • Integritet
 • Mod
 • Frid
 • Vitalitet

Även om vi kan lista många värderingar är det mindre kraftfullt att välja värderingar från en lista, valet blir lätt ett intellektuellt val och valet utgår från vilka värderingar som är socialt accepterade och anses vara ”bra värderingar” i den miljö eller kultur vi befinner oss i. Därför vill vi i detta nyhetsbrev erbjuda en rad verktyg som hjälper dig att utforska dina egna värderingar.

Mål och värderingar

Våra värderingar driver oss mot våra mål. Det är våra värderingar som ger oss bränsle att ta oss från nuläge till önskat läge.

Värderingar är som ledstjärnor i våra liv. Våra värderingar påverkar våra val, vårt beteende och våra handlingar.

Värderingar kan delas in i fyra delar (Rokeach, 1976):

 • Vägvisare för våra handlingar, åsikter och attityder.
 • Plan för konfliktlösning och beslut – vad ska vi välja och hur vill vi lösa våra konflikter.
 • Motivation – värderingarna är drivkraften bakom vårt beteende.
 • Grundpelare för självkänsla – värderingarna hjälper till att upprätthålla och öka vår självkänsla.

Varför skall vi kartlägga värderingar?

När vi agerar i strid med våra värderingar kan vi känna en känsla av obehag. Vi kan till och med gripas av existentiella konflikter i vårt inre. Vi känner att det vi vet, gör och känner inte är i resonans och även om känslan kan vara omedveten påverkar den oss negativt. För att kompensera detta försöker vi att återskapa vår inre balans (Bråten, 1998).

En teori, skapad av Fritz Heider (1946), kallas för balansteorin. Denna teori beskriver hur vi, när vi kommer i konflikt med oss själva eller vår omgivning, snabbt agerar för att återskapa den inre balansen och förklara vårt agerande, våra val och försöker övertala andra eller oss själva.

Ju mera kontakt vi har med våra inre kärnvärderingar desto mera kommer vi att vara i balans med våra val och vårt agerande, detta innebär att vi inte behöver skapa processer för att återskapa den inre balansen. I denna process växer även vår självkänsla.

Värderingar säkerställer att vi lever ett liv som ger oss mening och att vi navigerar på ett vis som stämmer med våra kärnvärderingar skapar mera harmoni.

När vi står inför viktiga val, utmaningar eller försöker motivera oss själva kommer värderingarna att vara till stor hjälp.

Våra värderingar visar sig i våra handlingar.

Våra värderingar är orsaken till att vi gör det vi gör och vill ha det vi vill ha.

Våra värderingar har ingen vikt i det jag säger utan i mina handlingar.

Tänk på att…

 • Det finns inga dåliga värderingar.
 • Värderingar är inte logiska. De beskriver vilka vi är och människan är inte en logisk varelse.
 • Kärnvärderingar är ofta samma oavsett sammanhang.
 • Skapar våra mål.

Verktyg 1 – Utforska dina värderingar

Ett av sätten att utforska sina värderingar är att:

Sätt upp ett mål. Det blir enklare för dig att hitta värderingarna om du utgår från ett långsiktigt mål, 10 år.
Affirmera kring målet. Detta betyder att du skriver ner en berättelse om hur livet är när du har nått målet. Försök att beskriva detaljer som miljöer, stämningar, känslor och allt annat som kommer upp i tanken. Var inte rädd för att drömma stort
När du upplever att du har en levande bild av målet ställer du frågan, ”vad ger det mig?”.

Ladda ner ditt verktyg här

Verktyg 2 – Negativ händelse

Även om vi inte har en tydlig bild av våra värderingar kan vi känna en känsla av obehag när vi går emot våra värderingar. Starka negativa känslor uppstår inom oss och genom att utforska dem kan vi se vad vi önskar för känsla istället. Gör övningen i fyra steg:

 1. Beskriv en negativ händelse. Beskriv vad som hände när den negativa känslan uppstod
 2. Beskriv den känslan du upplevde. Känn på de känslor som uppstår när du beskriver händelsen.
 3. Vad är motsatsen till den känslan? Beskriv känslan som är motsatsen till den negativa känslan.
 4. Vilka värdeord kopplar du till den positiva känslan?

Ladda ner ditt verktyg här