Ge inte upp dina nyårsmål – Del 4


Låt inte dina tankar hindra dig

Vi är framme vid fjärde delen i serien av verktyg som stödjer dig att nå dina mål. I detta nyhetsbrev vill vi utforska dina tankar som hindrar dig, dina övertygelser. Nästa vecka kommer vi att tala mera om tankar och då i första hand tankar som stödjer dig att nå dina mål.

Vecka ett skrev vi om hur du utforskar nuläget eller problemet. Läs nyhetsbrevet om nuläge här. Andra veckan i denna serie gav vi dig verktyg för att sätta mål. Läs nyhetsbrevet mål och vision här. Vecka tre utforskade vi värderingar. Läs förra veckans nyhetsbrev här.

Varje vecka kommer vi genom vårt nyhetsbrev att presentera både verktyg och teorier kring hur vi kan nå våra mål.

 

Vecka 4 – Övertygelser

Inte allt för sällan vet vi vilka problem vi har, vilka mål vi vill uppnå och varför de är viktiga för oss, men någonting hindrar oss från att handla. I detta läge bör du utforska hinder.

I vår strävan att nå våra mål möter vi både yttre och inre hinder. Även om de yttre hindren sällan är under vårt direkta inflytande, och vi därmed är begränsade när vi vill undanröja dem, kan det vara viktigt för oss att inse att de finns.

Dock bör vi så snabbt som möjligt flytta vårt fokus från yttre hinder till inre hinder, de hinder vi själva sätter upp och kan påverka, de så kallade övertygelserna.

 

Vad är övertygelser?

Övertygelser är de regler som vi satt upp i våra liv. Vi behandlar dem som sanningar. De är våra teorier och tankar om hur världen och vi själva är och blir principer för vårt handlande.
Kraftfulla, neutrala och begränsande övertygelser

Kraftfulla övertygelser

Kraftfulla övertygelser är de övertygelser som stödjer oss att nå dit vi vill nå. Här kommer några exempel på kraftfulla övertygelser.

 • Om du vill förstå, handla
 • Det finns inga misslyckanden
 • Vi har redan alla resurser
 • Det ligger alltid en god intention bakom allt beteende
 • Att ha ett val är bättre än att inte ha ett val
 • Varje människa gör så gott hen kan och kan troligen göra bättre
 • Vi skapar vår verklighet

Neutrala övertygelser

Neutrala övertygelser är de övertygelser som inte påverkar vårt liv varken på ena eller andra viset. Om jag har en övertygelse om att bussen alltid är sen men alltid tar bilen så blir den övertygelsen neutral. Den påverkar inte mitt liv avsevärt.

Begränsande övertygelser

Begränsande övertygelser är de övertygelser som sätter käppar i hjulet för vårt handlande och därmed för vår utveckling och vår strävan mot våra mål.

De tuffaste motståndarna vi möter i livet är oftast vi själva och de tankar vi har. Våra tankar och vårt tvivel på att vi inte kommer att nå dit vi vill stoppar oss ofta innan vi ens försökt.

Om vi frågar oss själva vad som hindrar oss att nå våra mål kommer vi att upptäcka våra begränsande övertygelser.

Våra övertygelser har vi skapat genom våra egna tankar om våra erfarenheter. Vi har även plockat upp övertygelser (erfarenheter) från våra föräldrar, lärare, media, samhället samt gemensamma kulturella tankar och normer.

Tankar som skapar begränsande övertygelser kan låta så här:

 • Pengar växer inte på träd
 • Man bör jobba hårt för att få en bra lön
 • Jag måste vara rik för att få allt jag vill ha och bli lycklig
 • Genom sig själv känner man andra
 • Jag kan inte leva utan min man/fru
 • Jag är ingen utan mitt arbete
 • Min bakgrund står i vägen för mig

Dessa övertygelser är endast sanna om vi hanterar dem som om de vore sanna. Många av dem skapas i våra tankar och har lite eller ingenting med sanningen att göra för just oss i vår aktuella situation. Även vårt inre språk påverkar våra övertygelser. Läs mera om våra tankar här.

 

 

PAW processen

Även om övertygelser kan uttryckas på många olika sätt kan man oftast dela in de begränsande övertygelserna i tre huvudområden.

 1. Det är inte möjligt att nå målet
 2. Jag har inte förmågan att nå målet
 3. Jag är inte värd att nå framgång

För att nå våra mål behöver vi tro på följande:

 1. Möjlighet (Possibility) – Mina mål är möjliga att nå
 2. Förmåga (Ability) – Jag har förmåga att nå mina mål
 3. Förtjänst (Worthiness) – Jag förtjänar att nå mina mål

 

Verktyg 1 – Upptäck yttre och inre hinder

Att upptäcka inre och yttre hinder hjälper oss att fokusera på det som vi faktiskt kan påverka – oss själva. Många av oss blir förskräckta bara vid åtanken av att vi inte kan påverka vår omgivning. Men tänk om det är så att vi genom att leva med illusionen om att vi kan påverka omständigheter och människor utanför oss själva faktiskt missar chansen att ta ansvar för det som verkligen kan förändra våra liv: Oss själva!

Läs mera i vårt tidigare nyhetsbrev.

Ladda ner ditt verktyg här

 

Verktyg 2 – Övertygelser över tid

Våra övertygelser skapas utifrån erfarenheter, detta innebär att nya erfarenheter skapar nya övertygelser. Träna genom att utforska hur din övertygelse om pengar förändrats genom åren?

Ladda ner ditt verktyg här