Ge inte upp dina nyårsmål – Del 7


Vad behöver jag veta mer?

Vi är framme på vecka sju i vår serie av nyhetsbrev om att nå sina mål. Längst ner i detta nyhetsbrev hittar du länkar till alla våra tidigare nyhetsbrev som tar dig genom processen. Så vad behöver vi mer veta?

Denna vecka vill vi ge dig verktyg du kan använda på vägen, verktyg som får processen att lyfta. Vi talar om tankesätt och tips på hur du kan hålla dig till processen på ett effektivt sätt. Nedan kan du läsa om:

 • Perspektiv
 • Kraftfulla frågor

Verktyg 1 – Perspektiv

Perspektiv och ny inramning hjälper dig att tolka världen på olika vis. Du kan bland annat bli mera effektiv och möta hinder på ett smidigare vis om du får en ny bild av en situation. Nedanstående övning hjälper dig att:

 • Inse att du kanske har fastnat i ett perspektiv.
 • Identifiera alternativa perspektiv.
 • Utmana dig själv att gå in i olika perspektiv.
 • Välja det perspektiv som ger mera energi och bättre resultat.

Perspektivleken

Ibland genomför vi projekt där vi inte får det resultat vi önskar. I dessa lägen kan vi ibland tolka detta som att vi misslyckas. Vi kan träna oss på att välja att se det ur andra perspektiv.

Nedanstående övning hjälper dig att se en situation utifrån fler perspektiv och även dela in dem i positiva och negativa delar.

Verktyg 1 – Perspektiv

Verktyg 2 – Kraftfulla frågor

Ständigt ställer vi frågor till oss själva. Genom att ställa effektfulla och kraftfulla frågor hjälper du dig själv att komma till insikt, klarhet, handling och få nya perspektiv. De mest kraftfulla frågorna hjälper dig att belysa och utforska svar som stödjer din utveckling och inlärning.

Tänk på följande när du ställer frågor till dig själv:

 • Upprätta fakta. Vad är sant?
 • Få information. Vad vet jag idag? Vad behöver jag få veta mera om?
 • Utforska värderingar. Vilka värderingar är kopplade till mina tankar?
 • Vet jag vad jag vill ha och varför jag vill ha det?
 • Vad är det som hindrar mig just nu?
 • Genom att ställa följdfrågor till dig själv hittar du svar som du inte tidigare upptäckt. Ofta letar vi efter svar på samma ställe gång på gång eller där det är enklast att leta. Det betyder inte att svaret är där.

Frågekonst

För att frågorna skall vara så kraftfulla som möjligt bör de vara:

 • Enkla – försök att ställa frågor som är nyfikna och naiva.
 • Öppna – öppna frågor är frågor som inte kan besvaras med ja eller nej utan kräver reflektion.

Låsta frågor

 • Är du besviken/glad/arg?
 • Kan du utföra uppgiften?
 • Tycker du om ditt jobb?
 • Var det svårt?

Öppna frågor

 • Hur känns situationen?
 • Hur kan du utföra uppgiften?
 • Vad tycker du om ditt jobb?
 • Vad var svårt med…?

Korta – ju kortare frågor vi ställer desto längre svar får vi.

En fråga i taget – ställ en fråga och var tyst. Vänta med att ställa nästa fråga tills du har lyssnat på svaret.

Inte ledande – frestas inte att ställa ledande frågor som ger dig det svaret som du vill ha.

Svaga frågor

 • Vad måste du göra?
 • Vems fel är det?
 • Varför gjorde de så?
 • Varför händer detta dig?
 • Varför kan du inte göra detta?
 • Varför hände detta dig?

Kraftfulla frågor

 • Vad vill du göra?
 • Vilka lösningar finns det?
 • Vad kan ha fått dem att göra så?
 • Vad kan du göra för att ta dig igenom situationen?
 • Vad behöver du för att klara detta?
 • Vad kan du lära av detta?

Till höger hittar di alla de tidigare nyhetsbreven i i serien.