Mina tankar säger väldigt lite om mig


Låt oss utmana dig lite. Vi vill säga till dig att det du tänker just nu inte har någonting med sanningen att göra. Vi vet att vi irriterar när vi säger det, men vi vill i alla fall påstå detta.
Våra tankar om hur saker och ting är kan kallas för övertygelser eller antaganden. Övertygelser är de regler som vi har satt upp i våra liv. Vi behandlar dem som sanningar. De är våra teorier om hur världen ser ut och är principer för vårt handlande.
Våra övertygelser har vi skapat genom våra egna tankar om våra erfarenheter. Vi har även plockat upp övertygelser från våra föräldrar, lärare, media, kulturella gemensamma tankar och normer.
Vissa övertygelser stödjer oss att leva det liv vi vill leva och nå de mål vi vill nå, andra inte. De övertygelser som hindrar oss kallar vi för begränsande övertygelser.

Låt oss göra ett experiment!

Tänk dig in i din bild av ett giftermål. Gå sedan tillbaka och fundera på hur du såg på ett giftermål när du var 5 år. Med all säkerhet skiljer sig bilden en hel del från bilden du har idag.

Fundera sedan på hur bilden ändrades mellan 5, 15, 25, 35 och 50 år. Hela tiden förändras våra övertygelser på grund av att vi får nya erfarenheter. Fundera på vilka erfarenheter som ändrat dina övertygelser genom livet.

Vissa av våra övertygelser är kollektiva och påverkar oss dagligen. De kan låta så här:

  • Pengar växer inte på träd
  • Man bör jobba hårt för att få en bra lön
  • Jag måste vara rik för att få allt jag vill ha och bli lycklig
  • Genom sig själv känner man andra
  • Jag är ingen utan mitt arbete
  • Min bakgrund står i vägen för mig

Dessa övertygelser är endast sanna om vi hanterar dem som om de vore sanna. Ofta när vi möter våra begränsande övertygelser argumenterar vi för att de är sanna och inte går att ändra på, men vi kan ändra på våra övertygelser.

Släpp bromsarna

Fundera över på vilket sätt du själv bromsar ditt eget liv. Att bromsa i sitt eget liv skapar visserligen en trygghetszon, ingenting kan hända då du inte är i rörelse utan står stilla på en bekant plats. Låt oss nu utforska vad som bromsar dig och se om vi kan släppa det och därmed komma i rörelse.
Utmana dina begränsande övertygelser redan idag. Ladda ner ditt verktyg här Släpp bromsarna