Olikheter – Jobbiga eller berikande?

Hur är det med olikheter? Är de intressanta, berikande och utvecklande eller är de bara superjobbiga? Vi skulle vilja säga att det kan vara både och. I en organisation som arbetar strategiskt med att förstå olikheter kommer att upptäcka att det kan vara intressant, berikande och utvecklande. Däremot de organisationer som tror att det löser sig själv kommer snart att upptäcka att det kan vara superjobbigt.

Att arbeta i en strategiskt integrerad, mångsidig miljö berikar alla. Gruppmedlemmar från olika bakgrunder, åldrar, etniciteter – och med olika livsstilar och världsåskådningar – kan erbjuda en uppsjö av idéer.

Vi gynnas som individer från denna rikedom av erfarenhet, som också har andra fördelar, bland annat bättre ekonomiska resultat.

I detta nyhetsbrev vill vi ge dig inspiration att upptäcka, förstå och arbeta med olikheter i din organisation.

Olika kulturer

Olika kulturer uppstår på olika nivåer. På en nivå formas individer av sina etniska, religiösa och nationella bakgrunder. På en annan nivå påverkas de av normer, ideal, värderingar. Och ännu en nivå, individer formas av olika kulturer inom organisationen. Kultur är komplext och mångfacetterat.

Även om det kan ta en livstid att verkligen förstå olika kulturer kan du nå långt om du vill utveckla en högre nivå av kulturell känslighet. Du kommer kanske inte helt förstå kulturen och hur den formar beteenden eller attityd hos en individ. Men om du är känslig för det faktum att kultur skapas när gruppmedlemmar håller någonting gemensamt kärt kommer det att hjälpa dig att leda människor från olika kulturer.

Du kan även utveckla din förmåga att förstå olika kulturer genom att titta på följande:

Symboler: För en organisation kan det innebära uttalanden, logotyper, uniformer och så vidare. För en enskild individ innefattar symbolerna kanske intressen, tro och etnisk bakgrund. Vi ser dem i kläder, gester och religiösa eller kulturella symboler.

Förebilder: De flesta individer och grupper har sina egna förebilder som förkroppsligar deras tro och förhoppningar. Förebilder kan vara föräldrar, vänner, mentorer, eller personer som är välkända inom kulturen.

Språkbruk: När människor kommer nära varandra och börjar identifiera sig med varandra, tenderar de att utveckla ett gemensamt språk. Här kan vi tänka på lokala dialekter, yrkesjargong eller tonårsslang.

Seder och traditioner: Dessa är de riter, ritualer och ceremonier som används för att belysa saker som ses som viktiga. För en organisation eller grupp, kan detta inkludera händelser såsom årlig middag, en utmärkelse, ett besök av en grundare eller liknande. För en enskild, kan det vara att gå till religiösa platser, delta i församlingar eller tillbringa tid med familj och vänner.

Kärnvärden: Värderingar är centrala för många individers eller organisationers existens. De bestämmer hur saker görs, och vad som ses som bra eller dåligt uppförande. Ledare måste förstå människors värderingar för att kunna bygga upp ett förtroende och leda på ett sätt som är verkligt effektiva. Läs mera om värderingar

Öppenhet i team

De flesta medarbetare och chefer har ofta ett behov som står högt på agendan; att skapa mera öppenhet i teamet. Och de flesta forskare är överens om att öppenhet är en av de viktigaste beståndsdelarna för att skapa ett framgångsrikt team. Först när vi vågar uttrycka vår åsikt och samtidigt bli respekterade kan vi prestera optimalt.

Utan öppenhet blir det svårare att samarbeta med andra. Vi blir ofta stående och stampar på samma ställe eftersom vi inte diskuterar det vi borde diskutera. Istället säger vi en sak, och menar en annan. Vi spelar politiska spel, positionerar oss och i värsta fall försöker vi manipulera andra med hjälp av skuld, makt, dramer och kontroll.

För att öka vår öppenhet behöver vi minska vår rädsla. Att minska rädslan i ett team handlar om att var och en arbetar med sin egen utveckling, rädslan minskar inte av yttre påverkan. Genom att arbeta både med den individuella utvecklingen och utvecklingen som grupp skapar vi öppenhet, tillit och trygghet. Läs mera om öppenhet i team här

Självkännedom skapar öppenhet och förtroende!

Har du någon gång varit en del av ett team där alla var öppna med varandra? I så fall är chansen stor att ni arbetade väldigt effektivt tillsammans. Du upplevde att du kände dina kolleger väl och samarbetet grundade sig på ett förtroende. Som ett resultat av detta lyckades troligen du och gruppen med att åstadkomma en hel del tillsammans. De flesta av oss inser att team förlitar sig på förtroende för att kunna fungera effektivt tillsammans, men hur bygger man öppenhet och förtroende?

Johari Fönster är en modell som hjälper dig och ditt team att göra detta och den hjälper dig även att upptäcka viktiga saker om dig själv samt att utvecklas som människa. I detta nyhetsbrev berättar vi lite mera om hur Johari Fönster fungerar och hur vi genom att kombinera Johari fönster och Extended DISC kan utveckla förtroendet och kommunikationen i teamet.

Johari Fönster är en kommunikationsmodell som används för att förbättra förståelsen mellan teammedlemmar. Ordet ”Johari” är hämtad från namnen Joseph Luft och Harry Ingham, som utvecklade modellen 1955.

Johari fönster beskrivs genom en fyrkvadratsmodell, som du kan se i diagrammet nedan.

Det finns två viktiga idéer bakom verktyget:

  • Du bygger upp ett förtroende med andra genom att lämna ut information om dig själv.
  • Med hjälp av feedback från dina kolleger kan du lära dig mer om dig själv och ditt beteende.

Läs mera om Johari fönster här

Låt oss bjuda på en teamövning

Det högsta tornet vinner

Behovet av att få team att snabbt och effektivt kunna jobba tillsammans ökar. Vi ingår i olika projektgrupper som har kort tid på sig att leverera ett resultat. Genom att snabbt få förståelse för hur gruppen samarbetar ökar möjligheterna att öka produktiviteten och tilliten i gruppen.

Titta närmare på övningen här

Vill du veta mera om hur vi kan hjälpa din organisation att utvecklas? Våra konsulter har lång erfarenhet av utveckling av organisationer, team och individer. Eller har du några andra frågor om Extended DISC och våra verktyg? Kontakta Carita via telefon 0706-360 162 eller via mail carita.juselius@extendeddisc.se