Konkreta verktyg för teamutveckling

Teamutveckling är en väg till framgång

Effektiva team skapar kraftfulla resultat i organisationer. Samtidigt som team som inte fungerar skapar onödiga störningar, strategiska bakslag och misslyckas med att leverera resultat. Med anledning av detta kommer vi att i veckans nyhetsbrev sätta allt fokus på teamet.

Teamövningar är någonting som vi ofta får frågor om. Genom teamövningar kan vi få grupper att utvecklas och samtidigt lära ut teorier på ett roligt sätt.

Här presenterar vi en övning som hjälper teamet att skapa affärsmål samtidigt som de inventerar de beteenden som bäst stödjer dessa mål. Klicka här för att titta närmare på övningen.

Ytterligare en teamövning

Behovet av att få team att snabbt och effektivt kunna jobba tillsammans ökar. Vi ingår i olika projektgrupper som har kort tid på sig att leverera ett resultat. Läs mera om effektiv teamutveckling. Klicka här

Öppenhet i team

De flesta forskare är överens om att öppenhet är en av de viktigaste beståndsdelarna för att skapa ett framgångsrikt team. Först när vi vågar uttrycka vår åsikt och samtidigt bli respekterade kan vi prestera optimalt. Läs mera om öppenhet i team. Klicka här

Självkännedom skapar förtroende!

Har du någon gång varit en del av ett team där alla var öppna med varandra? I så fall är chansen stor att ni arbetade väldigt effektivt tillsammans. Läs mera om hur Johari Fönster kan förbättra förståelsen mellan teammedlemmar. Klicka här

Kloka människor & huvudlösa beslut

Grupptänkande är ett fenomen som kan drabba alla typer av team när teamet föredrar konformitet och enighet före kritiskt tänkande. Läs mera om grupptänkande. Klicka här

Olikheter – jobbigt eller berikande?

Hur är det med olikheter? Är de intressanta, berikande och utvecklande eller är de bara superjobbiga? Läs mera om att jobba med olikheter i ett team. Klicka här

Extended DISC Teamprofil

Extended DISC Teamprofil hjälper oss att titta närmare på teamets styrkor och utvecklingsbehov samtidigt som teamet får ett gemensamt språk och teori i diskussionerna. Teamprofilen följer dessutom samma teori och grafik som profiler för en person, detta gör att verktyget kompletterar utvecklingen av individer med utveckling av arbetsgrupper och team.

Extended DISC Teamprofil hjälper även teamet att se de individuella styrkorna hos alla medlemmar och ökar även förståelsen för att vi är olika och samtidigt att alla teammedlemmar är värdefulla för samarbetet och resultatet.

För ledaren erbjuder det en stor mängd information och hjälper ledaren att leda både hela teamet och individerna i teamet.

Läs mera här