Med sommaren kommer känslorna

Möt sommarens förändringar

Sommar och semester står för dörren och även om detta för de flesta av oss inte innebär en livsavgörande förändring kommer många av oss att uppleva någon typ av omställning och anpassning till nya vanor.

Tänk tillbaka på förra sommaren. Kanske kommer du att känna igen dig i nedanstående 5 känslomässiga steg som många av oss genomgår vid förändring.

Forskare har noterat att detta är vanligt, och att många av oss går igenom en förutsägbar cykel av känslor när vi väljer att göra en förändring. När vi blir medvetna om dessa känslor kommer vi att möta förändringar i livet, både stora och små, på ett annorlunda och förhoppningsvis ett mera samlat vis.

I mitten av 1970-talet utvecklade Don Kelley och Daryl Conner ”Cycle of Change”, som beskriver våra emotionella upplevelser vid förändring.

Cykeln har fem steg:

Steg 1: Oinformerad optimism.

Steg 2: Informerad pessimism.

Steg 3: Hoppfull realism.

Steg 4: Informerad optimism.

Steg 5: Fullbordande.

 

Steg 1: Oinformerad optimism.

I detta steg är vi glada att komma igång med förändringen. Vi har en vision om hur det kommer att bli. Den känslomässiga nivån är ganska låg eftersom fokus ligger på att göra istället för att tänka. Vi kan även vara omedvetna om de utmaningar vi kommer att möta på vägen.

Steg 2: Informerad pessimism.

Vartefter den nya situationen fortskrider kan vi börja känna negativa känslor kring projektet eller situationen, särskilt om vi möter problem. Vi kan bli frustrerade över utmaningar eller känna rädsla för att saker och ting inte kommer att bli som vi hade tänkt.

Det är också här en del av oss ”checkar ut”. Kelley och Conner noterar att detta kan ske på två sätt:

Vi uttalar kritik till andra och pekar på yttre påverkan
Vi förlorar intresset och vårt engagemang minskar. Vi börjar känna en viss ambivalens inför förändringen.

Steg 3: Hoppfull realism.

När vi kommer förbi vår pessimism minskar vårt tvivel. Vi kan fortfarande känna en viss oro, men vi är mera benägna att lösa problemen som dyker upp. Vi känner oss mera bekanta med situationen.

Steg 4: Informerad optimism.

I denna fas känner vi att vi har gjort rätt val. Vi ser på förändringen med mera erfarna ögon och känner mindre oro för de problem som dyker upp. Nu kan vi även stödja andra som inte kommit lika långt i processen.

Steg 5: Fullbordande.

Nu känner vi oss nöjda och tillfreds i situationen. Våra känslomässiga reaktioner kommer att vara låga och utmaningar kommer att kännas mindre utmanande. Nu kan vi njuta av förändringen.

Extended DISC och förändring

För att arbeta med förändringar i organisationer behöver vi ta hänsyn till individers beteenden, både när det gäller hur vi hanterar stress och hur vi hanterar förändring.

Genom Extended DISC förändringsanalys kan du arbeta med de mänskliga processerna som sker hos individerna i organisationen när det sker en förändring.

Genom Extended DISC beteendekompetenser får vi insikter om vårt naturliga beteende kopplat till förändring.

Analysen innehåller en stor mängd material som hjälper individer att genomgå en förändring:

  • Min naturliga beteendestil – Hjälper dig att förstå ditt naturliga beteende i förändring
  • Min stressprofil – Vilka yttre omständigheter påverkar mig negativt?
  • Behov – Vad behöver jag för att minska min frustration under förändring?
  • Övningar – Perspektivövningar som skapar insikter och utveckling