Vi är alla lika på olika sätt

Vad är Extended DISC?

Extended DISC är ett webbaserat utvärderingsverktyg som används för att mäta en persons naturliga beteende och bygger på en modell som skapats av William Moulton Marston för nästan 100 år sedan. Marston baserade sin modell på en teori om mänskligt beteende av Carl Gustav Jung för att öka självkännedom och bättre förstå andra människor.

DISC-modellen gynnar enskilda individer i deras professionella och personliga liv. DISC ger individer den information de behöver för att göra medvetna beslut om hur man anpassar sitt beteende när de interagerar med andra, en färdighet som skapar framgång.

DISC-modellen identifierar fyra beteendestilar. Läs mera om de olika stilarna nedan.

D-stilen är uppgiftsorienterad och aktiv. Klicka på bilden nedan och se filmen. Lär dig hur D-stilen kommunicerar, agerar under press, tar beslut och mycket mer.

D-stilar är de mest kraftfulla och bestämda av de fyra DISC-stilarna. De tenderar att vara direkta, resultatorienterade, konkurrenskraftiga och viljestarka. De föredrar att agera snabbt, ta risker och att få saker gjorda omedelbart. De gillar förändring och utmaningar och har många bollar i luften. De vill skapa förändring, rutiner är tråkiga för dem. De vill ta ansvar och söker kontroll. D-stilens motto är: ”Jag gjorde det på mitt sätt.” Deras största rädsla är att tappa kontrollen.

I-stilar är människoorienterade och aktiva. Klicka på bilden nedan och se filmen. Lär dig hur I-stilen kommunicerar, agerar under press, tar beslut och mycket mer.

I-stilar är utåtriktade, energiska, sociala och pratsamma. De tycker om att vara i centrum och att få uppmärksamhet. De interagerar med andra och tycker om att träffa nya människor. De gillar inte att fokusera på detaljer eller att tillbringa mycket tid i ensamhet. Andra tenderar att se dem som mycket vänliga, entusiastiska och livliga. De är optimistiska, positiva och bra på att påverka andra. Social acceptans är mycket viktigt för dem och de fruktar social utstötning. Deras motto är: ”Jag är en trevlig person! Alla borde gilla mig!”

S-stilar är människoorienterade och reserverade. Klicka på bilden nedan och se filmen. Lär dig hur dig hur S-stilen kommunicerar, agerar under press, tar beslut och mycket mer.

S-stilar är stabila, lugna, ärliga och avspända. Samtidigt som de gillar interaktion med andra människor är de mer reserverade och mindre livliga än I-stilar. De är angelägna om att hjälpa och stödja andra. De tycker om att arbeta i ett team och kommer lojalt att försvara sitt eget team. Rättvisa är mycket viktigt för dem. De tycker inte om att svika andra eller att göra andra besvikna. Eftersom de föredrar stabilitet och säkerhet tenderar de att motsätta sig förändringar och kan behöva stöd med dessa. Deras största rädsla är förlust av stabilitet. Deras motto är: ”Om det inte är trasigt, låt oss inte fixa det.”

C-stilar är uppgiftsorienterade och reserverade. Klicka på bilden nedan och se filmen. Lär dig hur dig hur C-stilen kommunicerar, agerar under press, tar beslut och mycket mer.

C-stilar är de mest analytiska av de fyra DISC-stilarna. De är perfektionister, detaljorienterade, fokuserar på fakta, information och bevis. De är bekväma med att arbeta ensamma och är de mest reserverade av de fyra DISC-stilarna. De är logiska, systematiska, försiktiga och metodiska. De fokuserar på att arbeta med rådande förhållanden för att säkerställa hög kvalitet på produkter eller tjänster. Deras största rädsla är att bli kritiserade för deras arbete. En C-stils motto är: ”Om vi inte har tid att göra det rätt, har vi då tid att göra det igen?”