Certifiering Extended DISC 10-11 april 2019


Evenemangsdetaljer


Extended DISC är ett beteende- och kommunikationsverktyg som utvecklar samarbetet mellan medarbetare, kollegor och klienter. Utbildningen är framtagen för dig som arbetar med För dig som arbetar med utveckling av ledare, medarbetare och försäljning. Verktyget används även effektivt inom rekrytering, organisationsutveckling, utbildning, coaching och konflikthantering.

På utbildningen kommer du även att få insikter om dina egna beteenden och din egen kommunikationsstil. Du kommer att få både kunskap och verktyg att coacha, utmana, utbilda och utveckla individer och team.

Som certifierad användare får du tillgång till support och en stor mängd informations- och utvecklingsmaterial. På våra användarsidor hittar du övningar, presentationer och utbildningsmaterial.

Efter din certifiering tillkommer inga fasta avgifter eller licenser. Du betalar då endast för de profiler du har behov av och som du beställer löpande.
Du har möjlighet att skräddarsy rapporterna i det format som fungerar bra för alla dina intressegrupper. Du kan som certifierad användare ständigt påverka materialet genom att uttrycka önskemål om marknadens behov. Du kan välja att bestämma innehåll själv i fråga om bilder, logo, texter, grafer, innehåll och storlek på profilerna.

Du kan skapa profiler som speglar ditt varumärke. Du kan även använda någon av alla de profiler som vi har skapat. Allt ligger i samma plattform och du kan självständigt arbeta i systemet.

Extended DISC finns idag på 55 olika språk. Detta betyder att du mycket enkelt kan arbeta med internationella organisationer och företag. Extended DISC har funnits på den internationella marknaden i 20 år. Alltså är Extended DISC ett väletablerat verktyg och varumärke i affärsvärlden internationellt.

Genom certifieringen får du:

  • 2 dagars utbildning
  • Fri support efter utbildningen
  • Din egna Extended DISC profil
  • Tillgång till allt material på våra användarsidor

Efter utbildningen kommer du att kunna:

  • Förstå dina naturliga beteendetendenser
  • Utveckla en förståelse för hur ditt beteende påverkar andra
  • Förstå, respektera och värdesätta individuella skillnader
  • Utveckla strategier för förbättrat samarbete
  • Förstå Extended DISC modellen/teorin
  • Insikt om den egna beteendestilen
  • Identifiera och förstå andra beteenden
  • Anpassa ditt eget beteende
  • Påverka andras beteende
  • Gå från önskat beteende till situationsanpassat beteende
  • Utveckla ett beteende som utgår dig själv till ett beteende som tar hänsyn till andra
  • Få förståelse och kunna röra dig från spontant beteende till medvetet beteende
  • Använda Extended DISC för utveckling av individer och grupper
  • Kunna anmäla dig till certifiering i FinxS Säljbedömning

Extended DISC – Certifieringsutbildning Stockholm.

Information om utbildningen

Datum: 10-11 april 2019

Tid: 9-16

Pris:9 800 kronor exkl. moms

Anmäl dig redan idag! Ring Carita Juselius på 0706-360 162 eller maila på carita.juselius@extendeddisc.se

Bokningsregler

Kursavgift betalas vid anmälan

Betalningsvillkor

Betalning erläggs genom postgiro/bankgiro mot faktura med 20 dagar netto. Fakturan märks med kursdeltagarna och vem som är beställare av utbildningen.

Avbokning

Anmälan är bindande. Skulle avbokning ske debiteras full avgift. Beställaren äger rätt att överlåta bokad utbildningsplats till annan deltagare (detta gäller ej för Extended DISC trainerutbildning). Skulle Extended DISC oavsett orsak tvingas ställa in en ej påbörjad utbildning ska anmälda deltagare ges prioritet till kommande kurs i samma ämne. Skulle Extended DISC tvingas ställa in en pågående kurs skall deltagarna erbjudas nytt kursdatum för slutförandet så snart som möjligt. Inga ersättningsanspråk kan ställas på grund av inställd kurs om nytt utbildningstillfälle erbjuds.

Anmälan