Certifiering Säljbedömning 11 september 2019


Evenemangsdetaljer


Extended DISC har i samarbete med Sandler Training under de senaste 15 åren bedömt flera hundra tusen säljare. Utifrån dessa erfarenheter har vi tillsammans med Sandler Training skapat en säljbedömning som direkt och smidigt knyter an till våra befintliga DISC-teoribaserade säljbedömningar. Säljbedömningen kan även användas fristående. Du behöver alltså inte vara certifierad i Extended DISC för att certifiera dig som användare av FinxS Säljbedömning.

Genom att identifiera styrkor och svagheter inom 18 kritiskt viktiga säljkompetenser ger FinxS Säljbedömning tydlig och konkret information som skapar en karta för framgång. Vidare bryts de 18 kompetenserna ner till attityder för att identifiera specifika sätt för att utveckla färdigheter inom försäljning.

FinxS Säljbedömning är utformad för att stödja säljare att utvecklas och bli mer framgångsrika.

Du kommer efter utbildningen att förstå hur de olika kompetenserna påverkar säljresultat. Du kommer även genom träning och coaching kunna utveckla individer och grupper i försäljning Inom följande säljkompetenser:

• Aktivt Lyssnande
• Ambition och Initiativ
• Skapa Rapport
• Bestämd Konkurrenskraft
• Kontrollera Säljprocess
• Kritiskt Tänkande
• Hantera Misslyckanden
• Känslomässig Objektivitet
• Målorientering
• Hantera Invändningar
• Begrepp om Pengar
• Bekräftelsebehov
• Presentation
• Processorientering
• Prospektering
• Kvalificering
• Effektiva Frågor
• Tidsplanering

På utbildningen kommer du även att få insikter om hur dina egna säljkompetenser påverkar ditt resultat. Du kommer att få både kunskap och verktyg att coacha, utmana, utbilda och utveckla säljare, försäljningschefer och säljteam.

Som certifierad användare får du tillgång till fri support i användandet av verktyget. Efter din certifiering tillkommer inga fasta avgifter eller licenser. Du betalar då endast för de profiler du har behov av och som du beställer löpande. Allt ligger i samma plattform och du kan självständigt arbeta i systemet.

FinxS Säljbedömning används runt om i världen, vilket innebär att du kan få ut rapporten på en mängd olika språk och att du mycket enkelt kan arbeta med internationella organisationer och företag.

Genom certifieringen får du:

 • 1 dags utbildning
 • Fri support efter utbildningen
 • Din egna FinxS Säljbedömning
 • Tillgång till material på våra användarsidor

Efter utbildningen kommer du att kunna:

 • Förstå de 18 säljkompetenserna
 • Förstå hur kompetenserna påverkar säljresultat
 • Förstå hur kompetenserna kan utvecklas
 • Utveckla strategier för förbättrat säljresultat
 • Förstå FinxS Säljbedömning gällande modellen/teorin
 • Insikt om egna säljkompetenser
 • Identifiera och förstå skillnader på olika säljstilar
 • Utveckla tankesätt inom försäljning
 • Använda FinxS Säljbedömning för utveckling av säljare och säljteam
 • Utveckla försäljningschefer

Säljbedömning – Certifieringsutbildning Stockholm.

Information om utbildningen

Datum: 11 september 2019

Tid: 9-16

Pris: 4 200 kronor exkl. moms

Anmäl dig redan idag! Ring Eeva Petersson på 0706-360 165 eller maila på eeva.petersson@extendeddisc.se

Bokningsregler

Kursavgift betalas vid anmälan

Betalningsvillkor

Betalning erläggs genom bankgiro mot faktura med 10 dagar netto. Fakturan märks med kursdeltagarna och vem som är beställare av utbildningen.

Avbokning

Anmälan är bindande. Skulle avbokning ske debiteras full avgift. Beställaren äger rätt att överlåta bokad utbildningsplats till annan deltagare . Skulle Extended DISC oavsett orsak tvingas ställa in en ej påbörjad utbildning ska anmälda deltagare ges prioritet till kommande kurs i samma ämne. Skulle Extended DISC tvingas ställa in en pågående kurs skall deltagarna erbjudas nytt kursdatum för slutförandet så snart som möjligt. Inga ersättningsanspråk kan ställas på grund av inställd kurs om nytt utbildningstillfälle erbjuds.

Anmälan