Återkoppling, åsikter och folk som lägger sig i!

Återkoppling

Så fort vi gör någonting, eller låter bli att göra någonting, får vi återkoppling. Vi får ett resultat, andras åsikter, frågor, konsekvenser, hjälp, beröm och kritik. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte så väljer vi att reagera på återkopplingen. Vi kan slå det ifrån oss, vi kan ta åt oss utan analys eller så kan vi lyssna, utvärdera och använda det som är användbart och låta resten vara.

Ofta uppfattar vi återkoppling som negativ eller positiv. Detta grundar sig på att vi ofta tänker att vi kan göra rätt eller fel. Så negativ återkoppling talar om för oss att vi har gjort fel och positiv återkoppling är ett kvitto på att vi har gjort rätt. Detta kan göra att det är utmanande att ta emot negativ kritik. Men vi missar en stor gåva om vi inte tränar oss på att ta emot återkoppling.

Att be om återkoppling

De flesta människor undviker att ge återkoppling. De är rädda för reaktioner, konfrontation och för att såra andras känslor. Detta innebär att vi själva behöver vara aktiva och be om återkoppling.

Det första steget kan vara att fundera på vad exakt vi vill ha återkoppling på. Det är stor skillnad på att be om återkoppling på ”Hur man är som ledare” och ”Hur man leder teammöten”. Ställer vi en generell fråga får vi ett generellt svar och kanske till och med återkoppling på någonting som inte hjälper oss i den exakta situationen. Ju mera specifika vi är i vår önskan om återkoppling desto enklare blir det att använda återkopplingen.

Lyssna

När vi får återkoppling är det viktigt att vi lyssnar. Många av oss faller i fällan att försvara och förklara de val vi tidigare gjort. Även om det är svårt kan vi träna oss i att lyssna utan att kommentera.

Läsa mera om konsten att lyssna i våra tidigare nyhetsbrev:

Konsten att lyssna del 1

Konsten att lyssna del 2

Att använda återkoppling

All återkoppling är i stort sett värdelös tills vi bestämmer oss för att använda oss av den. Innan vi agerar på återkopplingen vi får kanske vi behöver ställa kompletterande frågor till oss själva. Följande frågor kan hjälpa oss att se hur vi skulle kunna använda återkopplingen:

  • Blev jag förvånad över återkopplingen och i så fall, varför?
  • Vad behöver jag förändra för ett bättre resultat?
  • Vilket stöd behöver jag för att göra dessa förändringar?
  • Finns det någonting som hindrar mig?
  • Vilket resultat skulle jag kunna få om jag gjorde en förändring?

När vi reflekterat och fördjupat oss i återkopplingen vi har fått kan vi göra en plan för de förändringar som vi vill genomföra.

Gör det till en vana

Gör återkoppling till en viktig del av ditt liv. Genom att be om återkoppling varje vecka kan vi snabbt lära oss att använda alla de resurser och all klokhet som finns omkring oss. Vi kan också ta för vana att använda oss av enkla frågor. Frågor som ”Vad skulle du göra om du vore jag?” eller ”På vilket sätt tycker du att jag begränsar mig?” kan ge oss stor hjälp att justera det som inte ger oss det resultat vi vill ha.

När vi tar för vana att be om återkoppling kommer vi även att snabbt märka om vi har ett visst mönster som ofta står i vägen för oss.

Släpp skulden

Att kunna ta återkoppling, både från sin omgivning och från sig själv, skapar en ökad förmåga att ge återkoppling, kunna se konsekvenser samt att lära av dessa. När vi jobbar med återkoppling kan vi ibland behöva göra ”fel” flera gånger. Skuldbelägg dig inte för det, se det utan värderingar. Istället för att se om det är bra eller dåligt, titta på konsekvenserna av ditt handlande. Gynnar det resultatet eller inte? Jobba med egen återkoppling. Klicka här

Extended DISC och återkoppling

Extended DISC 360° feedback är en online‐plattform som används för att göra 360˚ feedbackmätningar med egna instrument. Detta sker genom en automatiserad och enkel process.

Extended DISC 360° feedback är ett anpassningsbart och flexibelt verktyg för att mäta kunskaper, färdigheter och beteenden och underlättar givandet av konkret feedback, ökar öppenheten och hjälper att lösa olika problemsituationer. Medarbetarna ger varandra feedback: ‐ ”Det här är min upplevelse av dig”

Det är ett utmärkt verktyg för områden såsom coaching, ledarskap och chefsutveckling. 360° feedback kan användas i alla tillämpningar där feedback från andra är till hjälp för att vidareutveckla individer, team och organisationer.

Genom att kombinera Extended DISC beteendekompetenser får organisationen en röd tråd i sin utveckling av medarbetare och kan mäta beteenden genom flera olika perspektiv. Med Extended DISC 360° feedback kan du välja mellan en mängd olika alternativ för att visa resultatet.