Finns den perfekta frågan?


I vårt förra nyhetsbrev talade vi om feedback och vikten av att låta människor själva utforska sina handlingar och resultat (läs mera här). För att detta ska ske i ett feedbacksamtal behöver vi därför ställa effektiva och kraftfulla frågor, som hjälper personen att komma till insikt, klarhet, handling och få nya perspektiv.

Finns den perfekta frågan? Ja, fast den ser olika ut varje gång. Den kan till och med gå från kraftfull till begränsande på 15 sekunder.

De bästa frågorna föds i nuet och genom att följa några av tipsen nedan kommer du säkert att hitta dem oftare och oftare.
Varför ställer vi frågor?

Vi ställer inte frågor för att stilla vår egen nyfikenhet utan för att stötta personen att belysa och utforska svar som stödjer utveckling och inlärning.

Vi ställer frågor för att:

 • Upprätta fakta
 • Få personen att utforska information
 • Låta personen ta reda på hur han eller hon tänker
 • Låta personen belysa vad han eller hon vill ha och varför
 • Få reda på vad som hindrar personen från att få det personen vill ha
 • Frågor tvingar oss att tänka på en upplevelse. Även om jag inte vill svara så är det så att mina tankar gärna tänker ut svar
 • Genom att ställa följdfrågor får personen hitta svar som de inte tidigare upptäckt. Ofta letar vi efter svar på samma ställe gång på gång eller där det är enklast att leta. Det betyder inte att svaret är där.

Att gömma sina råd i frågor

De flesta av oss har fått lära oss att vi ska ställa frågor istället för att ge råd. Men att sluta ge råd kan vara en svår vana att bryta och många av oss fortsätter att ge råd, men vi döljer dem i frågor. De frågor som döljer ett råd och dessutom börjar med ”varför” brukar vara enklast att upptäcka: ”Varför kontaktar du inte kunden på måndag?”. Ett annat exempel är: ”Skulle du kunna kontakta kunden på måndag?”

Om personen överhuvudtaget inte talat om att kontakta kunden så kommer frågor som innehåller ”kontakta kunden” att vara ett råd.

Enkla tips kring frågor

För att frågorna skall vara så kraftfulla som möjligt bör de vara:

Enkla – ställ frågor som är nyfikna och naiva. Frågorna skall belysa ny kunskap istället för din kunskap. Det kan krävas både mod och tålamod att ställa den här typen av frågor.

Öppna – öppna frågor är frågor som inte kan besvaras med ja eller nej utan kräver egen reflektion. Öppna frågor kräver mera från både dig och den du talar med.

Låsta frågor:

 • Är du besviken/glad/arg?
 • Kan du utföra uppgiften?
 • Tycker du om ditt jobb?
 • Var det svårt?

Öppna frågor:

 • Hur känns situationen?
 • Hur kan du utföra uppgiften?
 • Vad tycker du om ditt jobb?
 • Vad var svårt med…?

Korta – ju kortare frågor vi ställer desto längre svar får vi.

En fråga i taget – ställ en fråga och var tyst. Vänta med att ställa nästa fråga tills du har lyssnat på svaret.

Lätta att förstå – du bör förklara dina frågor så sällan som möjligt.

Ha utrymme för tolkning – det viktigaste är inte att personen uppfattar frågorna rätt eller fel. Låt personen själv tolka frågorna.

Inte ledande – frestas inte att ställa ledande frågor som ger dig det svar som du vill ha.
Det finns en fråga i varje svar

Varje fråga finns i svaret

Sitt inte och fundera ut kraftfulla och kluriga frågor under tiden personen svarar. Förlita dig på att en fråga som börjar med; vad, hur, var, vem och när finns i varje svar du får från personen.
Antaganden

Alla frågor vi ställer innehåller antaganden. Genom antaganden kan du leda uppmärksamheten från ett perspektiv till ett annat. När vi använder antaganden bör vi använda så många positiva och stärkande antaganden som möjligt.

Negativa antaganden:

 • ”Vem kan klandras för detta?” – Någon kan klandras för detta.
 • ”Vad hindrar dig från att göra förändringen?” – Det finns ett hinder för förändringen och det hindret är du.
 • ”Varför vill han skada dig?” – Någon vill skada dig.

Positiva antaganden:

 • ”Hur många saker har du lärt dig?” – Du har lärt dig saker, många saker.
 • ”Av alla resurser du har, vilken skulle vara mest effektiv i den här situationen?” – Du har många resurser, någon av dina resurser är speciellt effektiv i denna situationen.
  Var tyst

Tystnaden – tystnaden kan vara den effektivaste frågan. Om du har svårt för tystnad bör du lära dig att vara tyst. Många har problem med det. Den du talar med kan behöva tystnad för att förstå sina tankar, samla mod, känna efter eller något annat som är nödvändigt för ett bra samtal.

Fyll inte genast i tystnaden. Så länge samtalet inte avslutas helt är det oftast tecken på att personen reflekterar och går djupare i sina insikter, tankar och känslor.

Låt personen få vara ifred med sina reflektioner. Varje gång vi ställer en fråga ändrar vi riktning på personens tankar. Ibland är det bra, men ibland hindrar det personen från att gå djupare i sina insikter.
Extended DISC, för effektiv kommunikation

Extended DISC hjälper dig att kommunicera på ett effektivt sätt. Genom att använda Extended DISC kan vi öka förståelsen för andras kommunikationsstil, detta minskar missförstånd och ökar öppenhet, förtroende och effektiviteten i samarbetet.

Vill du veta mera om Extended DISC?

Vill du veta mera om Extended DISC och hur du kan utveckla din verksamhet och dina medarbetare? Tveka inte att kontakta oss via telefon eller boka ett möte. Slå Eeva Petersson en signal på 0706-360 165 eller maila på eeva.petersson@extendeddisc.se