Få en e-bok i gåvaTaggade säljare

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-boken "Taggade säljare". Boken innehåller ett utvecklingsprogram där du som chef kan planera dina medarbetares utveckling. Programmet sträcker sig över 12 moduler, en modul för varje månad under ett år. I varje modul får du konkreta verktyg för specifika ämnen både när det gäller utveckling av säljare och övriga medarbetare.