Certifiering Extended DISC

Något som jag värdesätter är hur ett utbildningsföretag hjälper mig som kund även efter att utbildningen är klar. Som utbildare är det en nyckelfaktor för mig att snabbt kunna få räta ut eventuella frågetecken. Här sticker konsulterna på Extended DISC ut från andra. Det är naturligt att allt fungerar före och under utbildningen, men det är efter genomförandet som allt börjar. Det har Extended DISC med sig naturligt och gör att jag kan leverera till mina kunder.