Coachutbildning

Vi fick en oas där vi kunde vila i en professionell vägledning som gav oss en enad förståelse för coachningens principer på ett respektfullt men ändå mycket tydligt sätt. Samtidigt hjälpte processen oss att förstå och finna våra egna drivkrafter, vår roll i gruppen och gruppens kvaliteter. Utbildningen har varit viktig i vår process mot en förändrad ledarkultur.