Certifiering Extended DISC

Kursen var mycket intressant, innehållsrik och givande. En blandning av teori, upplevelsebaserade övningar, mycket självinsikt, intressanta perspektiv och mycket fokus på mänskliga beteende och kommunikationsstilar. Extended DISC certifieringen gav en bra grund till att arbeta med DISC analyser.