Individuell coaching

Först gjorde coachen mig uppmärksam på vad som är mina viktiga drivkrafter i livet sen fokuserades coachingarbetet på att, med hjälp av dagliga arbetsuppgifter där jag själv förbättrade mitt agerande vid de tillfällen då jag ofta kom till korta. Genom att ta itu med de situationer som jag tidigare försökt undvika förbättrades mitt självförtroende i takt med den ökade självinsikten. I dag är jag anställd på ett företag som jag sedan många år tillbaka har velat söka mig till utan att lyckas. Jag trivs och det är med glädje jag går till jobbet. Stödet av coachingen har otvetydigt bidragit till att jag nu vet vad eftersträvar och att jag kan prioritera bättre och är betydligt lyckligare än jag var för bara ett år sen.