Certifiering Extended DISC

Jag är väldigt nöjd med den kunskap och kompetens kursen har försett mig med. Extended DISC utbildningen har gett mig oerhört bra kunskaper i att förstå mänskligt beteende. Jag har haft mycket nytta av denna kunskap i mitt arbete som internkonsult.