Individuell coaching

Genom kontinuerliga träffar har jag upptäckt och förstått mina mönster som beslutsfattare, både positiva som negativa, och jag har givits möjlighet genom träning och stöd från min coach att utmana mig själv i situationer där jag normalt inte känner mig bekväm; att våga gå ur min egen trygghetszon. Jag kan om jag vill. Jag förstår även hur viktig mötet och dialogen är mellan mig och kolleger, samt vikten av att vara tydlig. Det har varit underbart att ha ett eget forum, vilken lyx, där tid för reflektion ges. Jag önskar att alla som vill får gå i sådan coaching, det skulle löna sig på sikt för arbetsgivare att ha inspirerade och motiverade arbetsledare.