Individuell coaching

Jag har genomgått en 24 veckors coaching. Det kostade på i tid och hårt arbete. Det var värt besväret! Under arbetets gång fick jag upp ögonen för hur jag metodiskt la krokben för mig själv i flera delar av mitt liv. Hur jag höll mig själv tillbaka. Efter coachningen har jag tagit kommando över mitt liv. Jag sätter upp målen, jag ser till att nå dem och jag har roligt på vägen.