Certifiering Extended DISC

Vi uppskattade det professionella upplägget. Dagen gav viktiga insikter om hur vi uppfattas när vi kommunicerar och gav oss en gemensam grund för att jobba vidare med effektiva kundmöten.